هستی شناسی عرفانی حکیم سبزواری.

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ORJ-12-24_001

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

چکیدهشناخت حقیقت هستی و چگونگی دست یابی به این شناخت از دلبستگی های دیرینه بشر بوده است. برخی با ابزار خرد برخی با تجربه اعم از تجربه بیرونی و یا عرفانی در این عرصه گام نهاده اند. برونداد این تلاش ها، پیدایش مکاتب مختلف فکری خردگرا، تجربه گرا و شهودگرا بوده است. حاج ملاهادی سبزواری، شارح حکمت متعالیه صدرایی، در بررسی مسائل هستی شناسی، در آثار گوناگون خود، روش های عقلی، نقلی و ذوقی را بکار برده است. مساله و هدف اصلی این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده این است که وی به کدام روش دلبستگی ویژه داشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سبزواری در بررسی مسائل فلسفی، همچون «اصالت وجود، بداهت وجود، اعاده معدوم» و سایر مسائل فلسفی در آثاری مانند شرح منظومه، حواشی اسفار، حواشی شواهد الربوبیه و شرح الاسماء الحسنی به ساحت برهان اکتفا نکرده است، بلکه با روش ذوقی و عرفانی میان این مسائل فلسفی و مسائلی همچون عشق خداوند به موجودات، تجلی، فیض مقدس و وحدت وجود پیوند برقرار کرده است. سبزواری بر اساس نظریه عرفانی «لا تکرار فی التجلی» معتقد است که دو صورت یا دو حرکت متحقق در تجلی از حیث «تعاقب زمانی و مکانی» عینا همانند همدیگر نیستند. عشق نیز نقشی بنیادین در آفرینش دارد و اصولا عشق، سرچشمه آفرینش است.

Authors

حسن سعیدی

دانشیار عرفان اسلامی، گروه ادیان و عرفان اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • The Holy Qura ...
 • Nahj al-Balagheh, with Dashti's research, Mashhoor Publication, ۱th edition, Qom, ...
 • Ibn Sina, Hossein, al-ilahiyat men ketab al-shafa , with the ...
 • Asiri Lahiji, Shamsuddin Mohammad, Asrar al-Suhood, Tehran, (۱۹۸۶). [ In ...
 • Izutsu, Toshihiko, the Foundation of Hekmat Sabzevari, translated by Jalaluddin ...
 • Amoli, Seyyed Haydar, al-moghadamat men Kitab Nas al-Nusus, Edited by ...
 • Amoli, Mohammad Taqi, " Dorar al-fawaid fi sharh al-manzumah", Markaz Nashr Ketab, Tehran, ...
 • Turke, Sain al-Din Ali, qawaid Al-Tawheed, edited by Hassan Hassanzadeh ...
 • Hafiz, Khwaja Shamsuddin Mohammad, Diwan, corrected by Abdul Rahim Khalkhali, ...
 • Khosravi, Mohammad Ali, bargozideh maqalat maaref islami, Vol. ۱, Awqaf ...
 • Khademi, Ainullah, (۲۰۱۹) AD, Pazhooheshhaye Hastishenakhti, No. ۱۶, pp. ۱۰۱-۱۱۱. ...
 • Khomeini, Ruhollah, Mesbah al-Hadaye to the Khilafa and al-Walayah, with ...
 • Sabzevari, Mollah Hadi, Asrar al-Hakm, Molla Publication, Tehran, No date. ...
 • _______, Diwan Haj Mulla hadi Sabzevari, London (۱۹۹۳). [ In ...
 • _______, Sharh al-manzoomeh, Mostafavi, Qom, No date. [ In Arabic ...
 • _______, sharh al-Asma al-Hosna, edited by Najafaqli Habibi, Tehran University, ...
 • _______, Sharh Dua al-Sabah, edited by Najafaqli Habibi, Tehran, University ...
 • _______, Hashiyeh Asfar, Volume ۱, Mustafavi, Qom, No date. [ ...
 • _______, Hashiyeh Asfar, ۲nd volume, Mustafavi, Qom, No date. [ ...
 • _______, Hashiyeh Asfar, ۶th volume, Mostafavi, Qom, No date. [ ...
 • _______, al-Shawahid al-Rububiyyah, Tehran, Markaz Nashr Daneshghahi, (۱۹۸۱). [ In ...
 • Saadat Parvar (Pahlawani Tehrani), Ali, Raz Del, Sharh Golshan Raz ...
 • Saadi, Mosleh Ibn Abdallah, Koliat Saadi, by Mohammad Ali Foroughi, ...
 • Saeedi, Hassan, Spring (۲۰۰۷) " Athar Falsafi va kalami asalat ...
 • _______, "Irfan Asrar", Bayhaq Nameh, volume ۲, Sale Awal, yadnameh ...
 • Shirazi, Mulla Sadra, al-Hikma al-Mu'taaliyyah fi al-Asfar al-Uqliyyah al-Arbaah, Mostafavi, ...
 • _______, al-Hikma al-Muttaaliyyah fi al-Asfar al-Uqliyyah al-arbaah, Mostafavi, vol. ۲, ...
 • _______, al-Hikma al-Muttaaliyyah fi al-Asfar al-Uqliyyah al-Arbaah, Mostafavi, vol. ۶, ...
 • _______, al-Shawahed al-Rububiyyah, tashih va taligheh Seyyed Jalal Ashtiani, ۲th ...
 • Sadouq, Muhammad bin Ali (Ibn Babouyeh), Al-Tawheed, ۱th edition, Qom, ...
 • Tabatabaei, Mohammad Hossein, Nahayeh al-Hikma, Qom, Jameh Modarresin, No date ...
 • Faiz Kashani, Dah Resaleh, ۱th edition, Isfahan, Markaz tahghighat ilmi ...
 • Qaysari, Dawood Ibn Mahmud, Mata khusus al-kalam fi ma'ani fusus al-hikam , Qom, ...
 • _______, Mata khusus al-kalam fi ma'ani fusus al-hikam , ۳th edition, Tehran, Entesharat ...
 • Mohammadian, Hossein, (۲۰۰۴), Wahdat Wujood az didgheh Hakim Haj Mulla ...
 • Modares Ashtiani, Mirzamehdi, Taligheh bar sharh manzoomeh hekmat Sabzewari, Tehran, ...
 • Motahari, Morteza, Majmooeh athar, vol. ۲, Qom, Sadra, (۲۰۱۲). [ ...
 • Molavi, Mohammad, Masnavi, Katabachi, Tehran, (۱۹۹۶). [ In Persian ...
 • Nizami-Ganjovi, Elias Ibn Yusuf, Makhzon al-Asrar, Tehran, Sokhan, (۲۰۲۲) AD. ...
 • Hidji, Mohammad, Taligheh al-Hidaji ala al-Manzomah and sharheha, Tehran, Moaseseh ...
 • نمایش کامل مراجع