پژوهشی در مبانی نظری تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر سازمان های مردم نهاد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 70

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_141

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

از آنجا که سازمان ها براساس نیازهای اجتماعی ایجاد و به عنوان پدیده های قدرتمند تاثیرات مثبت و منفی زیادیبر جامعه و نهادها، فعالیت ها و فرایندهای آن گذاشته و می گذارند، ضروری است که نسبت به این تصمیمات واقدامات اثرگذار خود بر جامعه مسئولیت پذیر بوده و ملاحظات اخلاقی را رعایت کنند. سازمانها به عنوان حلقههای واسط بین فرد و جامعه، از اجزای مهم و بنیادین پیکره اجتماعی بشر امروزی به شمار می آیند که به منظوربقا و ادامه فعالیت خود به جامعه و مردم آن نیازمندند، در همین راستا سازمان های پیشرو توجه به تولید محصولاتو ارائه خدمات نوین اجتماعی را در راس فعالیت های مربوط به تحقیق و توسعه خود قرار داده اند سرمایه انسانیاز طریق افزایش اعتماد به نفس و انعطاف پذیری کارکنان در برابر شرایط و وقایع مختلف سازمانی می تواندمسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان سازمان را در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی و روانی و به طور کلیرضایتمندی کارکنان سازمان از زندگی شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. دوما سرمایه انسانی می تواند از طریقافزایش استقلال و خود پیروی موجب بهبود عملکرد شغلی کارکنان در شرایط مختلف شود و به نوبه خود موجبافزایش انگیزش شغلی آنها و افزایش میل به مسئولیت پذیری آنها شود.

Authors

هانیه ذوالفقاری

دانشجوی دکتری مدیریت سیاستگذاری بازرگانی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

علیرضا مقدسی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)