تحلیل و بررسی مشکلات یادگیری دانش آموزان در مدارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 18

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NSPES01_167

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1403

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی و تحلیل مشکلاتی که در فرآیند یادگیری دانش آموزان در مدارس وجود دارد، می پردازد. با توجه به اهمیت یادگیری موثر و موفقیت دانش آموزان در زندگی شخصی و حرفه ای، شناسایی و حل مشکلاتی که مانع از دستیابی به این اهداف می شوند، امری ضروری است.مشکلات مختلفی که ممکن است در فرآیند یادگیری دانش آموزان بروز کنند، از جمله عوامل محیطی مدرسه، نظام آموزشی، روش های تدریس، و ویژگی های فردی دانش آموزان است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند. با توجه به پیچیدگی مسائل موجود، تحلیل دقیق و عمیق مشکلات یادگیری دانش آموزان از طریق روش های تحقیقی متنوع و گسترده انجام می شود. این تحلیل ها می توانند شامل مطالعات میدانی، مصاحبه ها، پرسشنامه ها، و تحلیل داده های آماری باشند. مهمترین گام در حل مشکلات یادگیری دانش آموزان، شناسایی دقیق و صحیح مشکلات است. سپس، با توجه به تحلیل های انجام شده، راهکارهای مناسب و موثر برای رفع یا کاهش این مشکلات ارائه می شود.رویکردهای متنوعی برای حل مشکلات یادگیری دانش آموزان وجود دارد، از جمله اصلاح سیاست ها و استراتژی های آموزشی، توسعه ی منابع آموزشی، و ارتقاء مهارت های معلمان. همچنین، نقش موثر و موثر اعضای جامعه ی آموزشی، از جمله معلمان، مدیران، و والدین، در شناسایی و حل مشکلات یادگیری دانش آموزان بسیار حائز اهمیت است. به منظور انجام این کارها، نیاز به همکاری و هماهنگی بین تمامی ارکان جامعه ی آموزشی، از جمله مدارس، مراکز آموزشی، والدین، و مسئولین آموزشی است.در نهایت، اهمیت پیگیری و ارزیابی دقیق نتایج اقدامات انجام شده در جهت حل مشکلات یادگیری دانش آموزان و ارتقاء کیفیت آموزش و پرورش را نمی توان نادیده گرفت.

Authors

احلام چعب

کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانشگاه پیام نوردزفول

احلام بیت ناصر

کارشناسی ارشدفلسفه وتاریخ آموزش وپرورش دانشگاه شهیدچمران

معصومه جلالی

کارشناسی مدرسه علمیه الزهراشوش

نسیم خنیفری

کارشناسی جغرافیا روستایی از دانشگاه پیام نور شوش مقطع آموزشی آموزگار. ابتدایی