ارائه روشی مبتنی بر نظریه بازی دولایه برای بهینه سازی ظرفیت ریزشبکه با در نظر گرفتن عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر و حداکثر توان فتوولتائیک به روش MPPT

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

UTCONF08_025

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

امروزه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تبدیل به یک امر مهم و اجتناب ناپذیر در صنعت برق شده است. چراکه ذخیره جهانی سوخت های فسیل رو به افول بوده و محیط زیست نیز نیاز به تنفس و جان تازه ای دارد. در این راستا بهتر است که از حداکثر انرژی های نو مثل خوردید و باد استفاده شود که در این مقاله با استفاده از روش ردیاب نقطه حداکثر توان (MPPT)، از آرایه PV حداکثر توان ممکن حصول خواهد شد. از طرف انرژی های نو و تجدیدپذیر که مزایای بسیاری از نظر زیست محیط و استفاده دوباره دارند در عین حال چالش هایی نیز برای شبکه برق و مصرف کندگان ایجاد می کنند. از جمله ای ایرادات می توان به غیرقطع بودن توان تولیدی برخی از انرژی های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشید و انرژی باد اشاره نمود. در این مقاله توسط یک مدل بازی دولایه طبق نظریه بازی ها که شامل دولایه داخلی و خارجی می باشد با درنظر گرفتن عدم قطعیت انرژی های تجدیدپذیر ظرفیت ریزشبکه بهینه سازی خواهد شد. لایه داخلی یک بازی Master-Slave برای بهینه سازی خروجی انرژی تجدیدپذیر برنامه ریزی شده است که برای از پیش تعیین استراتژی عملیات ریزشبکه تحت تخصیص ظرفیت اولیه استفاده می شود. در لایه بیرونی، بر اساس خروجی برنامه ریزی شده بهینه به دست آمده از لایه داخلی، یک بازی غیرهمکاری و یک بازی متوالی مشارکت تحت سلطه اتحاد تعاون باد- فتوولتائیک برای تعیین تخصیص ظرفیت بهینه تشکیل می شود.

Authors

علیرضا عبادی زاهدان

دانشجوی دکترای برق قدرت دانشگاه ارومیه

علی ثقفی ویشکایی

دانشجوی دکترای برق قدرت دانشگاه ارومیه

توحید غنی زاده بلندی

استادیار گروه برق قدرت دانشگاه ارومیه