پیش بینی نگرانی بر اساس سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPKH-2-3_001

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی نگرانی بر اساس سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع بنیادی و به لحاظ نحوه جمع آوری داده ها از نوع همبستگی بود. به همین منظور از میان دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در سال تحصیلی ۹۴-۹۳، ۲۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از مشارکت کنندگان درخواست شد که به مقیاس های سیستم فعال ساز و بازداری رفتاری(BAS/BIS)، پرسش نامه تنظیم شناختی هیجان (SERQ)، مقیاس عدم تحمل بلاتکلیفی (IUS) و پرسش نامه حالت نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) پاسخ دهند. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس و رگرسیون گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان داد که متغیرهای سیستم بازداری رفتاری، راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان و عدم تحمل بلاتکلیفی با نگرانی رابطه مثبت و معنی دار دارند (۰۱/۰> P)،  و رابطه راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان با نگرانی منفی و معنی دار بود (۰۱/۰> P). این متغیرها در مجموع قادر به پیش بینی ۱/۵۴ درصد از واریانس نگرانی هستند (۰۰۱/۰>P). همچنین رابطه متغیر سیستم فعال ساز رفتاری با نگرانی معنادار نبود. نگرانی با تنوعی از پیامدهای منفی شامل درجه بالایی از واکنش پذیری هیجانی و سبک های تنظیم ناکارآمد مرتبط است. بنابراین، یافته‎های پژوهش حاضر دارای تلویحات عملی در عرصه های بالینی است

Keywords:

behavioral activation and inhibition systems , cognitive emotion regulation strategies , intolerance of uncertainty , worry , سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری , راهبردهای تنظیم شناختی هیجان , عدم تحمل بلاتکلیفی , نگرانی

Authors

اصغر علیزاده

دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

لیلا حسن زاده

دانشگاه پیام نور تبریز

مجید محمود علیلو

دانشگاه تبریز

حمید پورشریفی

دانشگاه تبریز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdi, S., Abdollahi, R., Babapoor, J., Ghojazadeh, M. (۲۰۱۰). The ...
 • Abolghasemi, A., Narimani, M. (۲۰۰۶). Psychological tests. Ardebil: Rezvan bagh. ...
 • Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S. (۲۰۱۰). Specificity of cognitive emotion regulation ...
 • Amestader, A. (۲۰۰۸). Emotion Regulation and Anxiety Disorders. Anxiety Disorders. ...
 • Asadi, S., Abedini, M., Poursharifi, H., Nikokar, M. (۲۰۱۳). The ...
 • Barlow, D.H. (۲۰۰۲). Anxiety and Its Disorders: the Nature and ...
 • Bijttebier, P., Beck, I., Claes., L,. Vandereycken, W. (۲۰۰۹). Gray’s ...
 • Borkovec, T.D. (۱۹۸۵). Worry: A potentially content. Behaviour Research and ...
 • Brosschot, J.F., Gerin, W., & Thayer, J.F. (۲۰۰۶). The perseverative ...
 • Buher, k., Dugas, M.J. (۲۰۰۴). The intolerance of uncertainty scal: ...
 • Chang, E.C., Zumberg, K.M., Sanna, L.G., Girz, L.P., Kade, A.M., ...
 • Chegini, A,A., Zargar, M., Shamsesfandabad, H. (۲۰۰۱). Relationship between Intolerance ...
 • Davey, G.C.L., Wells, A. (۲۰۰۶). Worry and its Psychological Disorders: ...
 • Dehshiri , Gh.R., Golzari, M., Borjali , A., Sohrabi, F. ...
 • Dugas, M.J., Robichaud, M. (۲۰۰۷). Cognitive-behavioral Treatment for Generalized: Anxiety ...
 • Dugas, M.J., Koerner, N. (۲۰۰۵). Cognitive-behavioral Treatment for Generalized Anxiety ...
 • Dugas, M.J., schewartz, A., Francis, K. (۲۰۰۴). Intolerance of uncertainty, ...
 • Edalati Shateri, Z., Ashkani, N., Modares Gharavi, M. (۲۰۰۹). Investigation ...
 • Fairholme, B., Barlow, M. (۲۰۱۰). Emotions, emotion regulation, and psychological ...
 • Fowles, DC. (۱۹۹۳). Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective. ...
 • Freeston, M.H., Rheauma, J., Litarte, H., Dugas, M.J., Ladouceur, R. ...
 • Garnefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, P.(۲۰۰۱). Negative life events, cognitive ...
 • Garnefski, N., Kraaji, V., Spinhoven, P.(۲۰۰۲). CERQ: Manual for the ...
 • Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaji,V., Teerds, J., Legerstee, ...
 • Garnefski, N., Kraaji, V. (۲۰۰۶). Relationship between cognitive emotion regulation ...
 • Ghasemzade Nassaji, S., Peyvastegar, M., Hosseinian, S., Banihashemi, S. (۲۰۱۰). ...
 • Gliebe, S.K. (۲۰۱۳). A study of the relationship between cognitive ...
 • Gray, J.A., Mcnaughton, N. (۲۰۰۰). Neuropsychology of anxiety. London: Oxford ...
 • Gross, J.J., Munoz, R.F. (۱۹۹۵). Emotion regulation and mental health. ...
 • Hong, R.Y. (۲۰۰۷). Worry and rumination: differential associations with anxious ...
 • Johnson, S.L., Turner, R.J., Iwata, N. (۲۰۰۳). BIS/BAS Levels and ...
 • Kagan J, Reznick JS, Snidman N. (۱۹۸۷). The physiology and ...
 • Kessler, R., Walters, E., Wittchen, H.U. (۲۰۰۱). Generalized Anxiety Disorder: ...
 • Khanipour, H., Mohammadkhani, P., Tabatabaei, S.(۲۰۱۱). Thought control strategies and ...
 • Leen-Feldner, E.W., Zvolensky, M.J., Feldner, M.T., Lejuez, C.W. (۲۰۰۴). Behavioral ...
 • Mahmood-Aliloo, M., Shahjoyi, T., Hashemi, Z.(۲۰۱۰). Comparision Intolerance of uncertainty, ...
 • Mansouri, A,. Bakhshipour, A. (۲۰۱۰). The Relationship between Behavioral Activation ...
 • Meyer, B., Johnson, S.L., Winters, R. (۲۰۰۱). Responsiveness to threat ...
 • Meyer, T.J., Miller, M.L., Metzger, R.L., Borkovec, T.D. (۱۹۹۰). Development ...
 • Montorio, I., Nuevo, R., Marquez, M., Izal, M., Losada, A. ...
 • Muris, P., Meesters, C., Dekanter, E., Timmerman, P. (۲۰۰۵). Behavioural ...
 • Muris, P.(۲۰۰۲).Three traditional and three new childhood anxiety questionnaires: Their ...
 • Muris, P., Merckelbach, H., Wessel, I., Vandeven, M. (۱۹۹۹). Psychopathological ...
 • Nikbakht nasrabadi, A., Mazlom, R., Nesari, M., Godarzi, F. (۲۰۰۸). ...
 • Nolen-Hoeksema, S. (۲۰۰۴). The response styles theory. In C Papageorgiou, ...
 • Rabie, M., Zerehpush, A., Palahang, H., Zarie Mahmood Abadi, H. ...
 • Samani, S., Sadeghi, L. (۲۰۰۹). Considering Ability of Psychometrics of ...
 • Silk, J.S., Vanderbilt-Adriance, E., Shaw, D.S., Forbes, E.E., Whalen, D.J., ...
 • Soltan Mohammadlou, S., Gharraee, B., Fathali Lavasani, F., Gohari, M.R. ...
 • Sugiura, Y. (۲۰۰۷). Responsibility to continue and worrying: evidence of ...
 • Thompson, R.A. (۲۰۰۸). Emotion regulation: A theme in search of ...
 • Tice, D.M., Bratslavsky, E. (۲۰۰۰). Giving in to feel good: ...
 • Timothy, A., Brown, M., Davin, H., Barlow, A. (۱۹۹۲). Psychometric ...
 • Vervoort, L., Wolters, L.H., Hogendoorn, S.M., Haan, E.D., Boer, F., ...
 • Wells, A. (۱۹۹۵). Meta-cognition and worry: A cognitive model of ...
 • Zlomke, K., Hahn, K. (۲۰۱۰). Cognitive emotion regulation strategies: Gender ...
 • Abdi, S., Abdollahi, R., Babapoor, J., Ghojazadeh, M. (۲۰۱۰). The ...
 • Abolghasemi, A., Narimani, M. (۲۰۰۶). Psychological tests. Ardebil: Rezvan bagh. ...
 • Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S. (۲۰۱۰). Specificity of cognitive emotion regulation ...
 • Amestader, A. (۲۰۰۸). Emotion Regulation and Anxiety Disorders. Anxiety Disorders. ...
 • Asadi, S., Abedini, M., Poursharifi, H., Nikokar, M. (۲۰۱۳). The ...
 • Barlow, D.H. (۲۰۰۲). Anxiety and Its Disorders: the Nature and ...
 • Bijttebier, P., Beck, I., Claes., L,. Vandereycken, W. (۲۰۰۹). Gray’s ...
 • Borkovec, T.D. (۱۹۸۵). Worry: A potentially content. Behaviour Research and ...
 • Brosschot, J.F., Gerin, W., & Thayer, J.F. (۲۰۰۶). The perseverative ...
 • Buher, k., Dugas, M.J. (۲۰۰۴). The intolerance of uncertainty scal: ...
 • Chang, E.C., Zumberg, K.M., Sanna, L.G., Girz, L.P., Kade, A.M., ...
 • Chegini, A,A., Zargar, M., Shamsesfandabad, H. (۲۰۰۱). Relationship between Intolerance ...
 • Davey, G.C.L., Wells, A. (۲۰۰۶). Worry and its Psychological Disorders: ...
 • Dehshiri , Gh.R., Golzari, M., Borjali , A., Sohrabi, F. ...
 • Dugas, M.J., Robichaud, M. (۲۰۰۷). Cognitive-behavioral Treatment for Generalized: Anxiety ...
 • Dugas, M.J., Koerner, N. (۲۰۰۵). Cognitive-behavioral Treatment for Generalized Anxiety ...
 • Dugas, M.J., schewartz, A., Francis, K. (۲۰۰۴). Intolerance of uncertainty, ...
 • Edalati Shateri, Z., Ashkani, N., Modares Gharavi, M. (۲۰۰۹). Investigation ...
 • Fairholme, B., Barlow, M. (۲۰۱۰). Emotions, emotion regulation, and psychological ...
 • Fowles, DC. (۱۹۹۳). Biological variables in psychopathology: A psychobiological perspective. ...
 • Freeston, M.H., Rheauma, J., Litarte, H., Dugas, M.J., Ladouceur, R. ...
 • Garnefski, N., Kraaij, V., Spinhoven, P.(۲۰۰۱). Negative life events, cognitive ...
 • Garnefski, N., Kraaji, V., Spinhoven, P.(۲۰۰۲). CERQ: Manual for the ...
 • Garnefski, N., Van Den Kommer, T., Kraaji,V., Teerds, J., Legerstee, ...
 • Garnefski, N., Kraaji, V. (۲۰۰۶). Relationship between cognitive emotion regulation ...
 • Ghasemzade Nassaji, S., Peyvastegar, M., Hosseinian, S., Banihashemi, S. (۲۰۱۰). ...
 • Gliebe, S.K. (۲۰۱۳). A study of the relationship between cognitive ...
 • Gray, J.A., Mcnaughton, N. (۲۰۰۰). Neuropsychology of anxiety. London: Oxford ...
 • Gross, J.J., Munoz, R.F. (۱۹۹۵). Emotion regulation and mental health. ...
 • Hong, R.Y. (۲۰۰۷). Worry and rumination: differential associations with anxious ...
 • Johnson, S.L., Turner, R.J., Iwata, N. (۲۰۰۳). BIS/BAS Levels and ...
 • Kagan J, Reznick JS, Snidman N. (۱۹۸۷). The physiology and ...
 • Kessler, R., Walters, E., Wittchen, H.U. (۲۰۰۱). Generalized Anxiety Disorder: ...
 • Khanipour, H., Mohammadkhani, P., Tabatabaei, S.(۲۰۱۱). Thought control strategies and ...
 • Leen-Feldner, E.W., Zvolensky, M.J., Feldner, M.T., Lejuez, C.W. (۲۰۰۴). Behavioral ...
 • Mahmood-Aliloo, M., Shahjoyi, T., Hashemi, Z.(۲۰۱۰). Comparision Intolerance of uncertainty, ...
 • Mansouri, A,. Bakhshipour, A. (۲۰۱۰). The Relationship between Behavioral Activation ...
 • Meyer, B., Johnson, S.L., Winters, R. (۲۰۰۱). Responsiveness to threat ...
 • Meyer, T.J., Miller, M.L., Metzger, R.L., Borkovec, T.D. (۱۹۹۰). Development ...
 • Montorio, I., Nuevo, R., Marquez, M., Izal, M., Losada, A. ...
 • Muris, P., Meesters, C., Dekanter, E., Timmerman, P. (۲۰۰۵). Behavioural ...
 • Muris, P.(۲۰۰۲).Three traditional and three new childhood anxiety questionnaires: Their ...
 • Muris, P., Merckelbach, H., Wessel, I., Vandeven, M. (۱۹۹۹). Psychopathological ...
 • Nikbakht nasrabadi, A., Mazlom, R., Nesari, M., Godarzi, F. (۲۰۰۸). ...
 • Nolen-Hoeksema, S. (۲۰۰۴). The response styles theory. In C Papageorgiou, ...
 • Rabie, M., Zerehpush, A., Palahang, H., Zarie Mahmood Abadi, H. ...
 • Samani, S., Sadeghi, L. (۲۰۰۹). Considering Ability of Psychometrics of ...
 • Silk, J.S., Vanderbilt-Adriance, E., Shaw, D.S., Forbes, E.E., Whalen, D.J., ...
 • Soltan Mohammadlou, S., Gharraee, B., Fathali Lavasani, F., Gohari, M.R. ...
 • Sugiura, Y. (۲۰۰۷). Responsibility to continue and worrying: evidence of ...
 • Thompson, R.A. (۲۰۰۸). Emotion regulation: A theme in search of ...
 • Tice, D.M., Bratslavsky, E. (۲۰۰۰). Giving in to feel good: ...
 • Timothy, A., Brown, M., Davin, H., Barlow, A. (۱۹۹۲). Psychometric ...
 • Vervoort, L., Wolters, L.H., Hogendoorn, S.M., Haan, E.D., Boer, F., ...
 • Wells, A. (۱۹۹۵). Meta-cognition and worry: A cognitive model of ...
 • Zlomke, K., Hahn, K. (۲۰۱۰). Cognitive emotion regulation strategies: Gender ...
 • نمایش کامل مراجع