آقای دکتر Hamid Poursharifi

Dr. Hamid Poursharifi

دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182674)

19
74
3
1
1
2
20

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience

  • دانشیار دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی(1395-تاکنون )
  • استادیار دانشگاه تبریز (1375-1395)

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی (1375-تاکنون)

Workshops

  • مداخله در بحران - انجمن روانشناسی ایران (1399)