بررسی رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با رفتار جامعه پسند و کسب هویت در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_764

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با رفتار جامعه پسند و کسب هویت در دانش آموزان بود. این مطالعه به روش کتابخانه ای و از نوع طرح های مروری است؛ که در تیترهای فرعی به بررسی رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با رفتار جامعه پسند و کسب هویت در دانش آموزان می پردازد. در نتیجه می توان این گونه بیان کرد که رابطه میان استفاده از فضای مجازی و رفتار جامعه پسند و کسب هویت در دانش آموزان می تواند تاثیرات متنوعی داشته باشد و به عوامل مختلفی بستگی دارد. استفاده از فضای مجازی می تواند تاثیر قابل توجهی بر رفتار جامعه پسند دانش آموزان داشته باشد. در فضای مجازی، افراد با گروه های مختلفی در ارتباط هستند و با دیدن رفتارها و عملکردهای دیگران، تاثیر می پذیرند. انتشار محتواهای منفی، تعصب و تحریک آمیز، تبعیض و سوءاستفاده از اطلاعات شخصی می تواند تاثیرات منفی بر رفتار جامعه پسند و هویت داشته باشد. بنابراین، بررسی دقیق تاثیر استفاده از فضای مجازی بر رفتار جامعه پسند و کسب هویت دانش آموزان نیازمند بررسی عوامل مختلف از جمله محتواها، محیط های تعاملی و نوع رفتارهای انتخابی است. همچنین، تاثیر این رابطه ممکن است در میان دانش آموزان با تفاوت های فردی و اجتماعی متفاوت باشد.

Authors

حجت مرادی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان

ناهید علیمرادی

کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی آبدانان

زهرا قدیمی

کارشناسی ارشد حسابداری گرایش حسابرسی دانشگاه غیرانتفاعی تاکستان

اسلام عزیزی آورسی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آفاق ارومیه