خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 124
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: Azad University
رتبه علمی در کل کشور: 697
رتبه علمی در بین Azad University: 237
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

بررسی تاثیر ارتباط صمیمی والدین با فرزندان در رشد اجتماعی و کاهش مشکلات اخلاقی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام نوشته امین رضائی و مهدی سلاورزی نژاد و محمد اله نوریبررسی تاثیر خانواده و مدرسه در امید به تحصیل و مسئولیت پذیری تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی استان ایلام نوشته امین رضائی و زیبا کرمی و بیتا شهبازیانبررسی رابطه بین تئوری ذهن و مهارت های اجتماعی، دارای نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان شهرستان آبدانان نوشته فاطمه قاسمیبررسی رابطه بین تئوری ذهن و مهارت اجتماعی، دارای نقص توجه و بیش فعالی در دانش آموزان شهرستان آبدانان نوشته فاطمه قاسمیبررسی تاثیر ابزارهای دیجیتال بر تعاملات کلاسی و نقش انگیزه بر یادگیری دانش آموزان نوشته شهناز ارزانیاثرات یک برنامه آموزشی بازی ورزشی روزانه ۶ هفته ای در مورد تعادل درکودکان کلاس چهارم نوشته پری ناز نیازیبررسی جو روانی اجتماعی کلاس در تنظیم هیجانی و تاب آوری تحصیلی دانش آموزان نوشته حجت مرادیبررسی رابطه میزان استفاده از فضای مجازی با رفتار جامعه پسند و کسب هویت در دانش آموزان نوشته حجت مرادی و ناهید علیمرادیاثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر کیفیت رابطه والد-کودک دانش آموزان با علائم اختلال نارسایی توجه بیش فعالی نوشته زینب حسینی نژادمقایسه انگیزه پیشرفت تحصیلی ، تاب آوری تحصیلی و خود ارزشمند سازی در کاربران شبکه های اجتماعی و غیر کاربر دانش آموز دختر متوسطه دوره اول شهرستان دهلران نوشته زهرا دوستیبررسی ارتباط بین اعتیاد والدین و آسیبهای اجتماعی فرزندان در محیط خانواده نوشته احسان گراوندبررسی نقش میانجیگر مهارت های ارتباطی در رابطه بین هویت اجتماعی و سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان دبیرستانی نوشته مسعود نظرزاده و ام ابیها میکائیلیارتباط بین رهبری تحصیلی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوشته الهام علیزادهبررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر خوش بینی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان نوشته امین رضائی و مینا ابراهیمی و محمد سبزعلی پوربررسی تاثیر سرگرمی های کلاسی بر خلاقیت و ابراز وجود دانش آموزان مقطع ابتدایی آبدانان نوشته امین رضائی و کبری صحرائی و یداله صحرائیبررسی تاثیر استفاده از فناوری آموزشی در آموزش محتوای درسی بر نشاط و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی آبدانان نوشته امین رضائی و فاطمه کسعلی و زهرا کوهدشتیبررسی تاثیر آموزش مجازی بر افزایش کلاس گریزی دانشجوان با نقش میانجی بی صداقتی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد آبدانان نوشته امین رضائی و روشن محمدراد و مریم مرادیانتاثیر محیط آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نوشته نسیم نصوریاهمیت تربیت معنوی و اخلاقی در آموزش ابتدایی نوشته اقدس مرادینقش مدیریت دانش در عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوشته کبری بیگی