بررسی رویکردهای مناسب در برخورد با مسائل اخلاقی در کلاس درس

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_029

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

Abstract:

کلاس درس به عنوان محیطی پویا و تعاملی، بستری مناسب برای بروز مسائل اخلاقی متعددی است. این مسائل می توانند از دروغ گفتن و تقلب تا قلدری و تبعیض را شامل شوند. برخورد مناسب با این مسائل نقشی کلیدی در ایجاد فضایی امن، احترام آمیز و یادگیری موثر ایفا می کند. با توجه به تنوع و پیچیدگی مسائل اخلاقی در کلاس درس، یافتن رویکردی واحد و جامع برای برخورد با آنها دشوار است. معلمان با چالش هایی نظیر کمبود وقت، فقدان آموزش کافی و تنوع در پیش زمینه ها و ارزش های دانش آموزان روبرو هستند. تبیین رویکردهای مناسب برای برخورد با مسائل اخلاقی در کلاس درس، ضرورتی انکارناپذیر است. این امر به معلمان کمک می کند تا با اتخاذ رویکردی اثربخش و سازگار، به ارتقای فضایی اخلاقی در کلاس درس و تربیت نسلی متعهد به ارزش های اخلاقی بپردازند. این پژوهش با استفاده از روش های مرور متون، تحلیل کیفی و مصاحبه با معلمان مجرب، به بررسی رویکردهای مختلف در برخورد با مسائل اخلاقی در کلاس درس می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که رویکردهای متعددی برای برخورد با این مسائل وجود دارد و معلمان باید با توجه به شرایط خاص هر مورد، از ترکیبی از این رویکردها استفاده کنند.

Authors

مریم میرقادری

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

سمیه مهدی زاده قوهه

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد واحد پیشوا