آسیب شناسی ادبیات پایداری : مطالعه موردی شخصیت شناسی شهید مصطفی صدرزاده در کتاب سید ابراهیم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISPL18_070

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

Abstract:

این پژوهش با هدف آسیب شناسی یک مورد از کتب ادبیات پایداری در ارزیابی شخصیت پردازی شهید مصطفی صدر زاده از شهدای مشهور مدافع حرم، در کتاب»سید ابراهیم « نوشته مهدی گودرزی انجام شده است . مبنای ارزیابی در این مقاله ، دیدگاه خسرو باقری (۱۳۹۱) در زمینه شخصیت شناسی و روش پژوهش آن، تحلیل محتوای تاملی می باشد. از آنجا که معرفی صحیح الگوهای ملی و مذهبی به نسل جوان، یکی از عوامل اثر گذار در فرایند تربیت و شکل گیری هویت آنان است ، شایسته است شخصیت های بزرگ دیروز و امروز با رویکرد مطلوب و واقع گرایانه برای مخاطب به تصویر کشیده شود تا فرزندان ما با این افراد شاخص تعامل شخصیتی پیدا کرده و آنان را الگوی حقیقی خود در نظر و عمل قرار دهند. نتایج تحقیق نشانگر این است که کتاب نامبرده در زمینه معرفی شخصیت شهید صدر زاده، در مواردی دچار آسیب شخصیت ستایی شده و در توصیف فعالیت ها و منش شهید مبالغه کرده است . این آسیب ممکن است باعث ارتباطگیری ناصواب خواننده با اندیشه و منش شهید بزرگوار شود.

Keywords:

Authors

رقیه السادات سادات حسینی

دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیتدانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران

مراد یاری دهنوی

دانشیار فلسفه تعلیم و تربیتدانشگاه شهیدباهنر کرمان، کرمان، ایران