بررسی رو ش های حذف فسفر از منابع آبی به عنوان یکی از آلاینده های مهم با منشا غیرنقطه ای

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IWWA05_007

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

Abstract:

امروزه به دلیل شهرنشینی و ورود پساب های شهری، صنعتی، بیمارستانی، مسکونی و کشاورزی به رودخانه ها و ظهور عناصر فسفر و نیتروژن از طریق کودهای زمین های کشاورزی، فرسایش های ایجادشده ،مدیریت شخم اراضی به رودخانه ها باعث ایجاد پدیده یوتریفیکاسیو ن افزایش رشد جلبک و از بین رفتن ماکروفیت ها و جانوران آبزی می شود. روش های متعددی برای حذف فسفر از منابع آبی وجود دارد که میتوان به روش های بیوراکتور غشایی، حذف زیستی و جذبزیستی اشاره کرد .نمونه برداری از آب رودخانه و اندازه گیری مقدار فسفر و نیتروژن توسط دستگاه اسپکتوفتومتر اندازه گیری می شود. نتایج نشان داده است که خروج فسفر از رواناب ها به کاربری اراضی و همچنین فصل های سال بستگی دارد به طوری که معمولا در فصل زمستان که بارندگی بیشتر است مقدار خروج فسفر از رواناب ها نیز افزایش پیدا می کند و در فصول کم باران مقدار این عنصر افزایش می یابد. هدر رفت مواد غذایی از اراضی با کاربری جنگلی بستگی به تغییرات اقلیمی، توپوگرافی ،نوع پوشش گیاهی و اعمال مدیریتی بستگی دارد. به طورکلی هدر رفت عناصر غذایی از مناطق جنگلی کمتر از کشاورزی و شهری است در فصل بهار نیز فسفر خروجی بیشتر به صورت محلول است که با افزایش بارندگی ورواناب مقدار هدر رفت آن افزایش می یابد .

Authors

کبری حمیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد اکو هیدرولوژی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،ملاثانی

میترا چراغی

استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران