خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 4,727
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 102
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 53
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 27 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 19 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

آمایش سرزمین و توسعه منابع انسانی نوشته پردیس عالی وند و کوثر لویمیاثرات تغییر اقلیم بر جنگل های ایران نوشته زهره خورسندی کوهانستانیبهبود مشخصات مکانیکی خاک کانال های انتقال شبکه دشت آزادگان بر اساس کانی شناسی خاک نوشته جواد ظهیرینقش ابزارها و اهمیت فرآیندهای ارزیابی معلمان در نظام آموزش و پرورش و تاثیر آن بر رشد علمی مدارس نوشته امید طهماسبی گندمکاریشناسایی نمونه های ژنتیکی گندم نان متحمل به تنش گرمای انتهای فصل نوشته جواد مهدوی مجداستفاده از رویکرد ترکیبی و داده‎های سنجش ازدور در مدل‎سازی مکانی تغییرات آینده پوشش سرزمین نوشته شریف جورابیان شوشتریواسنجی و ارزش گذاری اقتصادی خدمت بوم سازگان آبدهی در حوضه های آبخیز مرز شرقی کشور نوشته شریف جورابیان شوشتریTransient Gene Expression: an Approach for Recombinant Vaccine Production نوشته Mohamad Hamed Ghodoum Parizipourتحلیل اثرات قابلیت های حرفه ای آموزشگران در موفقیت شغلی دانش-آموختگان مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی نوشته بهمن خسروی پورتعیین زاویه بهینه برای گردآور های خورشیدی صفحه تخت و صفحات فتوولتایی در استان خوزستان نوشته روح اله فرهادی و مرتضی تاکی و مجید رهنماارزیابی اثر برنامه های سیاستی جهت دستیابی به هدف پایداری منابع آب در دشت قزوین نوشته مصطفی مردانی نجف آبادی و عباس میرزاییتعیین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب کشاورزی: مطالعه ی موردی شهرستان دزفول نوشته فاطمه ملارضاقصاب و عباس عبدشاهی و افشین مرزبانبررسی نقش باز بودن اقتصاد در ایران بر بهبود زندگی فقرا نوشته عباس عبدشاهیارزیابی اثرات رفاهی تغییرات موجودی بازار انواع روغن های خوراکی در ایران نوشته عباس عبدشاهیاستفاده از مارکرهای مولکولی RAPD در تفکیک ارقام مقاوم و حساس گندم نسبت به بیماری لکه برگی سپتوریایی گندم نوشته محمدرضا اصلاحینقش آموزش الکترونیک در کیفیت آموزش عالی نوشته بهمن خسروی پور و عبدالحسین شعیبیتاثیر آنزیم ترانس گلوتامیناز و صمغ کاراگینان بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی، رنگ و پذیرش-کلی پنیر فراپالوده کم چرب نوشته احلام بوحمید و حسین جوینده و Behrooz Alizadeh Behbahani و حسن برزگراثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان نوشته مصظفی مردانی نجف آبادیارزیابی اثرات ویژگی های اقتصادی- اجتماعی و روان شناختی بر پذیرش رفتارهای سازگاری با کم آبی نوشته مسعود یزدان پناه و عباس میرزاییشناسایی و اولویت بندی موانع یکپارچهسازی اراضی کشاورزی در ایران نوشته عباس میرزایی و زینب اسدی

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: