آسیب شناسی جرم انگاری حمایتی از کیان خانواده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 28 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_QJRL-11-42_003

تاریخ نمایه سازی: 27 اردیبهشت 1403

Abstract:

اهمیت حفظ کیان خانواده جهت برقراری سلامت جامعه انکارناپذیر است و با لحاظ اصل حداقلی بودن حقوق جزا، رویکرد حمایتی از کیان خانواده در قوانین متعددی تصریح و در برخی موارد به جرم انگاری حمایتی منتج گردیده است. در آخرین پیش نویس لایحه تعزیرات نیز مواد متعددی با هدف جرم انگاری حمایتی از کیان خانواده اعم از حمایت از سلامت، تشکیل و ثبات یا قداست کانون خانواده و روابط حاکم ذکر گردیده که به عنوان بررسی آخرین مرحله تحولات قانونی واجد اهمیت است. در راستای پاسخگویی به چگونگی جرم انگاری حمایتی قانون گذار از کیان خانواده مبتنی بر روش کتابخانه ای، روند جرم انگاری و تقنینی موضوع در مقاله حاضر توصیف و تحلیل و مواد مربوط در لایحه تعزیرات آسیب شناسی گردید که موید ایرادات جدی از جهت تعداد عناوین مجرمانه و نوع و میزان مجازات هاست. بنابراین با توجه به مواد قانونی اصلاحی پیشنهادی در مقاله، بازبینی رویکرد قانونی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

Authors

زینب ریاضت

عضو هیئت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.