بررسی رابطه نقش حمایت های اجتماعی به طور خاص خانواده بر رضایت زوجین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0342

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی حمایت اجتماعی خانواده در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دانشگاه مازندران انجام شد. نتایج این پژوهش طبق داده های آماری و نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که بین حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی در دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان نمرات حمایت اجتماعی ، رضایت زناشویی افزایش می یابد. بنابراین می توان گفت که هر چقدر حمایت خانواده ها با مدیریت بهتری باشد، زوج ها از رابطه بهتر و رضایت بیشتری در نظام زن و شوهری برخوردارند.

Authors

سهیلا هاشمی

دانشیار دانشگاه مازندران، ایران، بابلسر

مریم گل پرور

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه مازندران، بابلسر