نقش واسطه ای بهزیستی روانی در رابطه بین مسئولیت پذیری و سازگاری در نوجوانان تک والد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ASTAR-13-37_007

تاریخ نمایه سازی: 29 خرداد 1403

Abstract:

مقدمه: نوجوانی از دوره های ویژه انتقال است که با تغییرات گسترده جسمانی، روانی و اجتماعی همراه است. نوجوان به تدریج رشد می کند، نیازهایش نسبت به دوران کودکی متفاوت می شود، استقلال بیشری را خواهان می شود و در جستجوی ارزش ها و خودپنداره ی جدید است که منجر به تغییر روابط در خانواده ها می شود. با توجه به اهمیت دوره نوجوانی، این پژوهش با هدف بررسی نقش واسطه ای بهزیستی روانی در رابطه بین مسئولیت پذیری و سازگاری در نوجوانان تک والد شهر تهران انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش از نظر هرف کاربردی و روش انجام آن توصیفی همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری را نوجوانان تک والد ۱۲ تا ۱۵ سال مشغول به تحصیل در دوره اول متوسطه شهر تهران که تنها با یکی از والدین خود (پدر یا مادر) زندگی می کردند، تشکیل می دادند و تعداد ۳۴۲ نفر از طریق نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه مسئولیت پذیری کردلو، سازگاری دانش آموزان دبیرستانی و بهزیستی روان شناختی ریف بود. تجزیه وتحلیل داده ها ازطریق مدل یابی ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos انجام پذیرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین مسئولیت پذیری و سازگاری در هر گروه تک والد مادر و تک والد پدر، رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین متغیر میانجی بهزیستی روانی در گروه تک والد مادر با متغیرهای مسئولیت پذیری و سازگاری رابطه معناداری ندارد و در گروه تک والد پدر نیز بهزیستی با مسئولیت پذیری رابطه مثبت و معنادار و با سازگاری رابطه معناداری ندارد. نتیجه گیری: نوجوانان نیاز به حضور دائمی هر دو والد خود دارند تا با قبول مسئولیت پرورش و رشد او و مشارکت فعالانه هر دو والد با یکدیگر در این امر، شرایط پرورش آن ها را به خوبی فراهم کنند.

Authors

محمدباقر حاجی سلطانی

دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.‬

لیلا خواجه پور

استادیار گروه روانشناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. (نویسنده مسئول) , Tel: ۰۹۱۲۱۷۲۵۰۷۸

عماد یوسفی

استادیار گروه روانشناسی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Delia J, Krasny ME. Cultivating positive youth development, critical consciousness, ...
 • Andrews J L, Foulkes L, Blakemore S J. Peer influence ...
 • Ganji H. Personality theories. ۲۰۲۱, Tehran: Savalan Publishing. [In Persian ...
 • Yang C, Robinson A. Not necessarily detrimental: Two social comparison ...
 • Kumar V, Mehta M, Maheshwari N. Effect of emotional intelligence ...
 • Mergler A, Shield P. Development of the Personal Responsibility Scale ...
 • Khan M, Lockhart J, Bathurst R. A. multi-level institutional perspective ...
 • Jäger J, Fifka MA. Comparative study of corporate social responsibility ...
 • Ghyasabadifarahani I, Jafari-Harandi R. Prediction of cognitive flexibility based on ...
 • Everett MC. Sharing the Responsibility for Nursing Student Retention. Teaching ...
 • Eslamieh F. The effect of exercise on women's mental health. ...
 • Weiss LA, Westerhof GJ, Bohlmeijer, ET. Can We Increase Psychological ...
 • Narimani M, Ranlbar MJ. The role of loneliness and family ...
 • Hasan-Kamali E. How was I able to increase the problem ...
 • Alavi M, Latif AA, Ningal, MT, Mustafa, MS, Amini M. ...
 • Chen SY, Roller K, Kottman T. Adlerian family play therapy: ...
 • Stritzel H, Crosnoe R. Unpacking the linkages between single parent ...
 • Rich E, Butler-Kruger L, Roman N. Exploring Strategies to Support ...
 • Motamedishark F, Ghobaribonab B, Rabiei A. Behavioral problems of students ...
 • Azizi M, Sadaqat M. Comparison of social responsibility, parent-child relationship ...
 • Segerstrom S.C, Mille, G.E. Psychological stress and the human immune ...
 • Boland R, Marcia EV, Ruiz P. Kaplan and Sadock's Synopsis ...
 • Sahibi A. Responsibility for the lost virtue at home, school ...
 • Hald GM, Ciprić A, Øverup CS, Štulhofer A, Lange T, ...
 • نمایش کامل مراجع