انتخاب لاین های مقاوم سویا به تنش کم آبی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 945

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SADHE02_017

تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1392

Abstract:

در آزمایشی که به منظور انتخاب لاین های مقاوم سویا به تنش کم آبی در سال 90-89 در منطقه خرم آبادایستگاه سراب چنگائی اجرا شد با استفاده از طرح آزمایشی اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار و سه لاینM. و 11 L. و 17 M.7 در کرت فرعی قرار گرفتند. سه سطح تیمار تنش شامل آبیاری شامل پس از 5100 و 150 میلیمتر تبخیر از سطح تشتک تبخیر در کرت اصلی قرار گرفتند. هر کرت آزمایشی به طول 6 متر و عرض 2 متر با پشتههایی به عرض 50 سانتیمتر کشت شد. با انجام تجزیه مشخص گردید، رژیم آبیاری از لحاظ عملکرد دانه دارای اختلاف معنی دار در سطح احتمال 1% رژیم آبیاری 50 میلیمتر بر اساس تشتک تبخیر با عملکرد دانه 3406 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر رژیمهای آبیاری برتری نشان داد. تیماررقم از لحاظ عملکرد دانه غیرمعنیدار بود اما رقم 11M.با عملکرددانه 2266 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام دارای برتری نسبی بود. اثر متقابل رژیم آبیا ری و رقم از لحاظ عملکرد دانه غیر معنیدار بود، اما رقمM.7با رژیم آبیاری 50 میلیمتر براساس تشتک تبخیر باعملکرد دانه 3483 کیلوگرم در هکتار نسبت به ارقام 17M.7 ,L.با رژیم آبیاری 50 میلیمتر به ترتیب با عملکرد دانه 3408 و 3325 کیلوگرم در هکتار دارای برتری نسبی بود. بین کمترین رژیم آبیاری ( 150میلیمتر) و اثر متقابل با رقم 11M. با عملکرد دانه 1399 کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام دارای برتری بود. براساس نتایج بدست آمده در مناطق سویا کاری استان (مناطق نیمه خشک و خشک) رقم 11M.برای کشت مناسب تشخیص داده شد

Keywords:

لاین -سویا –آبیاری- تشتک تبخیر

Authors

محمد حسنوند

محقق دانه های روغنی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

حدیث زارع منش

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد الشتر

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • خواجوئی‌نژاد، غلامرضا و همکاران. 1383. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری و ...
 • دانشیان، جهانفر و همکاران. 1378. بررسی تنش خشکی بر خصوصیات ...
 • فرشی، علی اصغر و همکاران. 1376. برآورد آب مورد نیاز ...
 • کوچکی، عوض و همکاران. 1376. رابطه آب و خاک در ...
 • کوچکی، عوض و همکاران. 1369. تولید محصولات زراعی انتشارات دانشگاه ...
 • لطیفی، ناصر.1372. زراعت سویا، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. ...
 • موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. 1380 نتایج ...
 • ناصری، فرشته. 1370. دانه‌های روغنی، انتشارات آستان قدس رضوی. ...
 • نمایش کامل مراجع