خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,027
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 357
رتبه علمی در کل کشور: 274
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 17
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 6 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

اثر کود دامی-شیمیایی و زئولیت بر صفات مورفو-فیزیولوژیک دو رقم لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) نوشته مسعود رفیعیبررسی اثرات مدیریت منابع آبی در بهبود معیشت پایدار روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان پلدختر نوشته سجاد بازوند و طاهر فرهادی نژاد و ایرج ویسکرمی و سعید اکبریاثر کودهای زیستی بر رشد و عملکرد سه رقم جو دیم (Hordeum vulgare L.) نوشته صمد عبدی و محسن احمدیارزیابی تاثیر شیوه های مختلف کاشت و برداشت بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی، عملکردی و بازدهی اقتصادی گیاه دارویی- صنعتی موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) در استان لرستان نوشته پروین رامک و محمد جعفری و پیام پزشکپور و حسن مهدورتجدیدحیات و نقش گونه های پرستار در قطعه نمونه های پایش در جنگل های زاگرس نوشته پروین رامک و علی محمدیانتاثیر محلول پاشی عناصر ریز مغذی در مراحل رشدی مختلف بر عملکرد و کیفیت دانه لوبیا سفید نوشته محمد حسن کوشکیارزیابی عملکرد و پایداری ژنوتیپ های عدس با استفاده از شاخص WAASBو مدل اثرهای مخلوط خطی(LMM) نوشته پیام پزشکپوربررسی اثر متقابل ژنوتیپ × محیط برای عملکرد دانه در ژنوتیپ های لوبیا قرمز با استفاده از روش های AMMI و GGE Biplot نوشته حسین آسترکیبررسی رابطه بین تغییرات دبی ناشی از خشکسالی و کیفیت منابع آب سطحی حوضه رودخانه تیره نوشته طاهر فرهادی نژاد و ایرج ویس کرمینتایج اولیه پایش ساختار جنگل در ناحیه رویشی زاگرس پایش نوشته داریوش مهدی فر و رضا کرمیانمعرفی ارقام صنوبر با عملکرد بالا برای کاشت در استان لرستان نوشته فرهاد جهانپورجایگاه حفاظتی گونه انحصاری .Scutellaria nepetifolia Benth نوشته محمد مهرنیاارزیابی برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و تحمل به خشکی انتهای فصل رشد برخی ژنوتیپ های عدس نوشته پیام پزشکپورارائه یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای تخمین نفوذ آب در خاک بر اساس پارامتر های مدل های SCS و کوستیاکوف نوشته مهران لشنی زندجایگاه حفاظتی گونه انحصاری بارانک لرستانی (Sorbus luristanica (Bornm.) Schonbech-Temesy). نوشته محمد مهرنیاارزیابی پایداری عملکرد عدس با استفاده از روش ناپارامتری نوشته پیام پزشکپورگزینش لاین های امیدبخش گندم دوروم با توجه به عملکرد دانه و پایداری عملکرد با استفاده از روش های گرافیکی و شاخص های کیفیت نوشته منوچهر سیاح فرواکنش عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم به تراکم بذر و محلول پاشی کائولین در شرایط دیم نوشته مسعود رفیعیمدیریت آتش سوزی در عرصه های ملی ایران با تاکید بر مراتع نیازمند تغییر رویکرد، مدیریت جامع و عزم ملی است نوشته رضا سیاه منصور و پروین رامککنترل بحران زوال جنگل های زاگرس در گرو اجرای "برنامه اقدام" نوشته مجید توکلی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

روشهای ازدیاد کندو (1360)گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی آت اکولوژی ‭Sanguisorba minor ‬در استان لرستان (1385)دستورالعمل کشت سویا در لرستان (1365)برنامه کار ‮‭1368‬ ‮‭1367‬ مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی لرستان ()گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ بخش تحقیقات اصلاح وتهیه نهال وبذر مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان (1374)گزارش پژوهشی سال ‮‭69‬ مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان (1369)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان (1372)گزارش پژوهشی سال ‮‭1370‬ بخش تحقیقات آفات وبیماریهای گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان (1372)گزارش نهایی بررسی اثرات میزانهای متفاوت بذر بر روی عملکرد دو رقم گندم زاگرس و سیمره در شرایط دیم ‮‭1373-1376‬ (1377)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی محصول لاینها و ارقام لوبیا قرمز، سفید، چیتی (1377)گزارش نهایی بررسی در توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم (1377)گزارش نهایی بررسی عملکرد هیبریدهای دیررس ذرت در آزمایشهای نیمه نهایی (1377)بررسی و مقایسه عملکرد مقدماتی هیبریدهای خیلی زودرس ذرت (1377)فعالیتهای سازمان کشاورزی استان لرستان در سه مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی - دهه اول انقلاب (‮‭58 - 67‬) - از ابتدای برنامه اول لغایت سال ‮‭1374‬ ( ‮‭68- 74‬) (1375)گزارشی از دوره آموزش ماشین آلات کشاورزی وادوات دنباله بند در مجتمع عالی آموزشی ، پژوهشی رامین (1371)زراعت جالیز و حفظ حاصلخیزی خاک (کاربرد پلاستیک به جای استفاده از شن و ماسه در زودرس کردن محصولات) (1369)گزارش نهایی بررسی مقدماتی عملکرد ارقام و لاینهای نخود در شرایط دیم (1378)گزارش نهایی بررسی در خزانه بین المللی ارقام و لاینهای عدس متحمل به سرما (1378)تهیه ، تولید و توزیع و کنترل گواهی بذر (1377)بررسی آزمایش مقدماتی ارقام و لاینهای مختلف برنج (1377)بررسی و مقایسه عملکرد و تعیین سازگاری ارقام لوبیا سفید (1378)معرفی خانه های همیار روستایی (1371)گزارش نهایی بررسی ارقام گندم در آزمایشات مقایسه عملکرد در شرایط دیم (1378)گزارش نهایی بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد (بین المللی) در شرایط دیم (1378)گزارش نهایی بررسی مقاومت ارقام ولاینهای بین المللی گندم نسبت به بیماری قارچی (1378)گزارش نهایی طرح بررسی بیواکولوژی زنجره مو دراستان لرستان (1379)گزارش نهایی طرح تحقیقاتی تعیین نیاز آبی گندم (رقم الموت ) با سطوح مختلف کودهای ازته و پتاسیم (1379)گزارش نهایی بررسی مقدماتی لاینهای لوبیا قرمز در آزمایش مقایسه عملکرد (بین المللی) سال ‮‭1378‬ (1379)گزارش نهایی بررسی لاینها و ارقام لوبیا سفید، قرمز، چیتی در آزمایشهای مقایسه عملکرد (1379)گزارش نهایی بررسی نسلهای در حال تفکیک بین المللی گندم دوروم در شرایط دیم (1378)

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

تاکنون 2 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان به صورت زیر است: