نقش توسعه انرژی زمین گرمایی در کشور و « تولید آسان نفت سنگین »

Publish Year: 1381
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,861

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CECB02_117

تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1384

Abstract:

پژوهشهای زمین گرمایی که از سال 1352 در کشور ایران انجام شده مؤید آن است که اکثر مناطق ایران به ویژه نواحی محروم دارای انرژی زمین گرمایی است. از این انرژی بیپایان (تجدیدپذیر) میتوان برای احداث نیروگاههای برق؛ تأمین سرمایش و گرمایش محلهای مسکونی؛ استخراج و تولید اقتصادی نفتهای سنگین با گرانروی 10 تا 25API خشک کردن میوهها و غلات؛ پرورش آبزیهای اقیانوسی؛ کشت و برداشت سبزیها؛ گلها در گلخانه استفاده کرده و در نتیجه از کاربرد انرژی پر ارزش فسیلی (نفت، گاز و زغالسنگ) بطور چشمگیر صرفهجویی کرد و ذخایر انرژی فسیلی را برای آینده کشور ذخیره کرد. چون هنوز انرژی به انعطافپذیری و انواع فراوردههای حاصل از انرژی فسیلی در جهان شناخته نشده است.

Authors

منوچهر فتوحی

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)