مقایسه مدل های توربولانسی در بررسی جریان رویه ای بر روی سرریزهای پلکانی با استفاده از مدل عددی

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 537

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAU01_0603

تاریخ نمایه سازی: 29 تیر 1393

Abstract:

سرریز پلکانی یکی از انواع مهم سرریزها در سدها می باشد. سرریزهای پلکانی ضمن اینکه موجب کاهش سرعت و افت انرژی بیشتر از طریق ایجاد تلاطم میگردند، باعث افزایش قدرت خودپالایی رودخانه بواسطه هوادهی مناسب در ناحیهپلکانهای سرریز میشود. در طراحی این سرریزها معمولا از مدل فیزیکی استفاده میشود که مستلزم صرف هزینه و زمان زیاد میباشد. اما توسعه کامپیوترهای با سرعت بالا راه را برای انجام فعالیت در زمینه دینامیک سیالات محاسباتیهموار کرده است و با استفاده از آن میتوان از صرف هزینه و زمان زیاد جلوگیری نمود. در این مطالعه هدف تجزیه وتحلیل جریان رویهای در دو بعد با استفاده از مدلهای ادی ویسکوزیته و سپس انتخاب مناسبترین مدل برای مدلکردن گردابههای چرخشی گوشه پلهها میباشد که مدل محاسباتی مورد نظر در اینجا نیز مدل کامپیوتری FLUENTمیباشد. در این تحقیق از مدلهای دو معادلهای که جزو مدلهای کامل محسوب میشوند برای شبیهسازی جریانهای کاملا آشفته و گردابههای چرخشی گوشه پله در جریان رویهای، مدلهایK-E ا ستاندارد وK-W استاندارد م ورد بررسی قرار گرفتند و از بین این دو مدل آشفتگی، مدل K-Wاستاندارد بهترین جواب را در مدلکردن گردابه- ها در گوشه پله داشت که استهلاک انرژی بیشتر از طریق حفظ تداوم جریانهای چرخشی افقی پایدار میباشد که درزیر بستر کاذب اتفاق میافتد. نتایج مطالعه نشان میدهد شبیهسازی عددی یک روش سودمند و موثر برای پیشبینی جریانهای چرخشی و پیچیده در سرریزهای پلکانی محسوب میشود

Authors

صبا سوری

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

عباس منصوری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

محمدرضا پیرستانی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ورجاوند، پ و همکاران، بررسی استهلاک انرژی بر روی سرریز ...
 • بررسی استهلاک انرژی روی سرریز پلکانی لبه دار [مقاله کنفرانسی]
 • جلال الدینی کرکی، م.ص .، مقایسه استهلاک انرژی را جهت ... [مقاله کنفرانسی]
 • منصوری، ع، و همکاران، بررسی اتهلاک انرژی جریان تیغه ای ...
 • بررسی آزمایشگاهی استهلاک انرژی در رژیم جریان تیغه ای سرریزهای پلکانی با پله های شیب دار [مقاله کنفرانسی]
 • بررسی عددی رژیمهای آبشاری و مستغرق درسرریزپلکانی با استفاده ازنرم افزار Flow- 3D [مقاله کنفرانسی]
 • سوری، ص:منصوری، ع. مقایسه اثرشیب روی استهلاک انرژی درجریان ریزشی ... [مقاله کنفرانسی]
 • معیری، م.م. شبیه سازی دو بعدی جریان بر روی سرریز ...
 • Boussinesq, J., Theorie de I'Ecoulement Tourbillant, .Mem _ Presentes par ...
 • Reynolds, O. On the Dynamical Theory of Incompressible Viscous Fluids ...
 • Prandtl, L. Uber die ausgebildete Turbulenz, ZAMM, Vol. 5, pp. ...
 • Kolmogorov, A. N. Equations of Turbulent Motion of an Incompressible ...
 • Prandtl, L. Uber ein neues Formelsystem fur die ausgebildete Turbulenz, ...
 • Rotta, J. C. Statistische Theorie ni chthomogener Turbulenz, Zeitschrift fur ...
 • Van Driest, E. R. On Turbulent Flow Near a Wall, ...
 • Saffman, P. G. A Model for Inhomo geneous Turbulent Flow, ...
 • Launder, B.E.and Spalding, D.BLecture in mathematical model of turbulence. Academic, ...
 • Cebeci, T. and Smith, A. M. O. Analysis of Turbulent ...
 • Baldwin, B. S. and Lomax, H. Thin-Layer Approximation and Algebraic ...
 • Chatila, J., Tabbara, M., _ Computational simulation of flow over ...
 • . Tabbara, M., Chatila, J., Awwad, R., Computational simulation of ...
 • International Conference _ Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development ...
 • Hamedi.A.M, Mal ekmohammad .I, Mansoori.A, Roshanaei.H., ". Energy Dissipations in ...
 • Mansoori .A, Hamedi .A.M, Malek Mohammadi .I, Roshanaei.H. (20 10)." ...
 • Chanson, H., Toombes, L.Experimental investigations of ari entrainment i transition ...
 • spillway hydraulic, Journal of Zhejiang University Science, Vol. 6A, No. ...
 • Rajaratnam, N.Skimming flow in stepped spillway. J. Hydraulic Eng., 587-592 ...
 • James, C. S., Ohtsu, I., Yasuda, Y., takahasi, M., Tatewar, ...
 • Christodoulou, G.C. Energy dissipation on stepped spillways. J. Hydraulic Eng., ...
 • Chanson, H., Comparison of energy dissipation in nappe and skimming ...
 • Pegram, G.G. S _ , Officer, a.k., and Mottram, S.R, ...
 • Chamani, M.R., Rajaratnam, N., Onset of skimming flow _ Hydraulic ...
 • . Fluent Inc. Fluent Users Guide.(2005). ...
 • نمایش کامل مراجع