بررسی نقش کارآفرینی خدمات و بریکولاژ در مزیت رقابتی پایدارتبیین نقش نوآوری تعاملی و حمایتی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,645

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESAC02_044

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

Abstract:

امروزه دستیابی به مزیت رقابتی پایدار درسازمان ها درجهت حصول نتایج مالی مناسب ضرورتی حیاتی است که ایجادنواوری ازجمله مهمترین راه های دستیابی به آن می باشد ازمهمترین ویژگیهای نواوری که می تواند به مزیت رقابتی منجر شود عدم استفاده همزمان آن توسط سایررقبا و عدم سهولت تقلید وکپی برداری ازآن بوده که این خود نیازمند پیاده سازی فرهنگ و راهبردهای کارافرینانه می باشد درشرایط محیطی موجود که شرکت ها بامحدودیت های زیادی درتامین منابع مواجه هستند به کارگیری بریکولاژ ترکیب منابع دردسترس متاثر ازراهبردهای کارافرینانه راهی ارزشمند درجهت ایجادمزیت رقابتی و حصول اهداف سازمانی تلقی میگردد هدف ازنگارش مقاله حاضربررسی نقش کارافرینی خدمات و بریکولاژ درمزیت رقابتی پایدارباتبیین نقش نواوری تعاملی و حمایتی بوده است براین اساس ضمن مروری جامع برادبیات موضوعی مربوط تلاش شده است تاهریک ازمتغیرها براساس نتایج اخرین تحقیقات انجام شده تعریف و ضرورت و اهمیت آنها بیان گردد درادامه مدلی یکپارچه ازعوامل موثربرمزیت رقابتی پایدار و روابط تعاملی میان هریک که دراین تحقیق تاثیرشان برمزیت رقابتی پایدار موردتوجه قرارگرفته تشریح و ارایه گردیده است

Authors

مرتضی موقر

استادیاررشته مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

سیدمهدی موسوی دیوا

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی دانشگاه پیام نوربابل

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آقازاده، ه و اسفیدانی, م. ر. (1387). کاربرد فناوری اطلاعات ...
 • انصاری م.. رحمانی یوشانلوئی. ح. رحمانی ک. ا!, پاسبانی, م ...
 • چوپانی, ح. زارع خلیلی, م. قاسمیه ع وغلام زاده، ح. ...
 • حاجی پور ب و کرد, م. (1390). اثرات پیمان های ...
 • حاجی پور ب و مومنی, م. (1388). بازشناسی رویکرد منبع ...
 • حسینیو س. م و پناهی, م. (1386). ایجاد مزیت رقابتی ...
 • رحمان سرشت, ح و هاشمی, ک. (1387). فرآیند و استراتژی ...
 • نقش سرمایه گذاری منابع انسانی در کسب مزیت رقابتی (مورد مطالعه : صنعت داروسازی ایران) [مقاله ژورنالی]
 • طبرسا غ. رضائیان, ع و نظرپوری, ا. (1391). طراحی و ...
 • عباسی, ف و حاجی حسینیه ح. ا. (1388). تحلیل استراتژی ...
 • عطارانر ج. دیواندری. ع و آدینف, ح. (1391). شناسایی عوامل ...
 • کلانتری ص.. ربانی, ر و هزارجریبی, ج. (1383). بررسی میزان ... [مقاله ژورنالی]
 • مدهوشیه م و بخشی, غ. (1382). بررسی موانع کارآفرینی در ...
 • مرتضوی, س و مهارتی, ی. (1383). بررسی و تحلیل ابعاد ...
 • مشبکی ا و قلیچ لی, ب. (1384). مزیت رقابتی: تبیین ...
 • مهری0 ع و خداداد حسینی, س. ح. (1383). طراحی مدل ...
 • Bagchi-sen, S. (2001). Product innovation and competitive advantage in an ...
 • Baker, T. (2007). Resources in play: Bricolage in the Toy ...
 • Camison, C, & Villa-lopez, A. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory ...
 • Garud, R., & Karne, P. (2003). Bricolage versus breakthrough: distributed ...
 • Hinterhuber, A., & Liozu, S. M. (2014). Is innovation in ...
 • and corporate image , Journal of Business Research, 65(11), 1612-1617. ...
 • Ireland, R. D., & Webb, J. W. (2007). Strategic e ...
 • doi: _ _ 1 _ _ 6/j .bushor.2 006.06.002 ...
 • Kindstrom, D., Kowalkowski, C., & Sandberg, E. (2013). Enabling service ...
 • Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Jekanyika, M., & Oly, ...
 • Newbert, S. L., Gop alakrishnan, S., & Kirchhoff, B. A. ...
 • Park, B. R., Srivastava, M. K., & Gnyawali, D. R. ...
 • Perren, L. (2013). Strategic discourses of 00 competitive advantage ": ...
 • doi: 10. _ 016/j.eswa.201 1.09.091 ...
 • Ribeiro, D., & Huarng, K. (2013). Innovation and e ntrepreneurship ...
 • doi: 10. 10 16/j.jbusres.20 13.02.019 ...
 • Riling, C., & Duymedjian, R. (2014). Digital bricolage : Resources ...
 • Salunke, S., Weerawardena, J., & Mcco II-kennedy, J. R. (2011). ...
 • Salunke, S., Weerawardena, J., & Mcco I-kennedy, J. R. (2013). ...
 • Thakur, R., & Hale, D. (2013). Service innovation: A comparative ...
 • Turro, A, Urbano, D., & Peris-ortiz, M. (2013). Culture and ...
 • doi: _ 0. _ 0 _ 6/j .techfore.2013 10.004 ...
 • Weerawardena, J., & Cass, A. O. (2004). Exploring the characteristics ...
 • doi: _ 0. _ 01 6/j _ indmarman.2 003 .07.002 ...
 • Wu, A., Su, J., & Wang, H. (2013). Internal innovation ...
 • نمایش کامل مراجع