تعیین محدوده نهایی پیت و برنامه ریزی تولید بلند مدت در معدن مس میدوک

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,991

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMSM01_002

تاریخ نمایه سازی: 13 آبان 1393

Abstract:

اندازه و شکل محدوده نهایی در معادن روباز برای تعیین محلهای دپوی باطله، کانسنگ و کارخانه فرآوری از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین برنامهریزی تولید بلند مدت از مسائل مهم طراحی در معادن است. هدف از این مقاله تعیین محدوده پیت بهینه استخراج به همراه برنامه ریزی تولید بلند مدت در معدن مس میدوک می باشد. پس از آماده سازی مدل بلوکی اکتشافی و تعیین پارامتر های اقتصادی و طراحی معدن، عملیات بهینه سازی پیت و برنامه ریزی تولید با اعمال محدودیتهای معدن و فرآوری در نرم افزار NPV Scheduler4.20 انجام شد. پیت نهایی و پوشبکهای استخراجی در نرم افزار Datamine3.22 جهت برنامه ریزی تولید آماده سازی شد. میزان گسترش معدن، از وضعیت فعلی معدن در اطراف و عمق به ترتیب 120 و 495 متر بدست آمده است. مقدار ذخیره سولفور کم عیار و پرعیار، نسبت باطلهبرداری و ارزش خالص فعلی در پیت بهینه استخراج به ترتیب 250 میلیون تن 2/62 و 873 میلیون دلار بدست آمده است. برنامه ریزی های تولید بلند مدت و میان مدت معدن با استفاده از پوش بک های استخراجی و میزاناستخراج 7 میلیون تن سولفور مورد نیاز کارخانه تغلیظ در هر سال بدون هیچ گونه تغییر در برنامه های سالانه، توسط نرم افزار بدست آمده است که با احتساب سولفورهای کم عیار مورد نیاز لیچینگ، عمر معدن از زمان فعلی تقریبا حدود 27 سال میباشد. مقدار عیار در سالهای پایانی برنامه ریزی تولید افزایش می یابد که از ویژگی های برجسته معدن مس میدوک می باشد.

Authors

مجتبی دهقانی جوزم

دانش آموخته کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه یزد؛ مجتمع مس شهربابک امور معدن مس میدوک

جواد غلام نژاد

دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی؛ دانشگاه یزد

فاطمه استبرق نیا بابکی

دانش آموخته کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید بهشتی تهران؛ مجتمع مس شهربابک امور معدن مس میدوک