ارائه روشی جدید جهت برنامه ریزی توسعه انتقال بر مبنای روش ویکور

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,315

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC29_049

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393

Abstract:

در این مقاله روشی جدید برای تعیین بهترین مکان نصب خط انتقال جدید معرفی می شود. ابتدا با استفاده از پخش بار بهینه AC مقدار قیمت حدی محلی (LMP) مربوط به باس های مختلف تعیین میشود. با در نظرگیری LMP ها، خطوط کاندیدای جدید برای برنامه ریزی توسعه انتقال معرفی می شوند. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ویکور (VIKOR) با بهینه کردن پنج معیار مختلف، بهترین خط از میان خطوط کاندیدا انتخاب می شود. استفاده از تکنیک VIKOR به علت مزایای این روش نسبت به سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره از جمله روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP ) و روش تاپسیس (TOPSIS) است. از جمله این که برخلاف AHP الزاما در این مدل جهت ارزیابی گزینه ها بر اساس معیارها، نیازی به استفاده از نظرات کارشناسان نیست بلکه می توان از داده های خام استفاده کرد و همچنین برخلاف روش TOPSIS که ممکن است به واحد سنجش معیارها وابسته باشد، روش VIKOR به واحد سنجش معیارها وابسته نیست. برای بررسی کارآیی الگوریتم معرفی شده، روش مذکور روی شبکه 14 شینه IEEE پیاده سازی شده است.

Keywords:

Authors

اویس عسگری گشترودخانی

قطب علمی قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

حسین عسگریان ابیانه

قطب علمی قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران

بهروز وحیدی

قطب علمی قدرت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، ایران