آقای دکتر Behrooz Vahidi

Dr. Behrooz Vahidi

Faculty of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology

فرد مهم علمی - Researcher ID: (287925)

57
3
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers