پیاد هسازی سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت جهت محاسبه ی قیمت تمام شده ی خدمات درسازمانهای امور اقتصادی و دارائی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 738

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONF01_153

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1393

Abstract:

در این مقاله با توجه به الزام بودجه ریزی عملیاتی ، لزوم محاسبه ی قیمت تمام شده ی خدمات و نقایص سیستم های سنتی هزینه یابی، اقدام به پیاده سازی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت جهت محاسبه قیمت تمام شده ی خدمات در سازمانهای امور اقتصادی ودارائی نموده ایم. خدمات این سازمانها براساس قوانین محاسبات عمومی ،سهام عدالت،هدفمندی یارانه ها و اصل 44 قانون اساسی شکلقانونی به خود گرفته است،پس از جمع آوری اطلاعات پایه،مراکز عملیاتی و غیر عملیاتی سازمان شناسائی شده است. ابتدا محاسبه قیمتتمام شده ی مراکز،سپس هزینه ی مراکز غیر عملیاتی به مراکز عملیاتی سرشکن شده و در نهایت، قیمت تمام شده ی خدمات محاسبه گردیده است.اجرای کلیه این مراحل در 9گام صورت پذیرفته است؛ تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی و به روش بررسی موردیمی باشد. نتایج این مطالعه نشان دادکه در سیستم هزینه یابی سنتی الف فعالیتهای سازمان به درستی شناسائی نگردیده اند،ب بسیاری از فعالیتهای فاقد ارزش افزوده در محاسبه قیمت تمام شده خدمات محسوب می گردند. اما در مدل پیشنهادی الف شناسائی و طبقه بندیفعالیتها طبق نیاز تصمیم گیرندگان انجام گرفته است ، ب با قیمت گذاری منطقی،امکان مقایسه قیمت تمام شده خدمات در سطح کشورایجاد می شود. ج امکان بهبود قیمت تمام شده خدمات با حذف هزینه های غیر ضروری و فاقد ارزش افزوده ایجاد می گردد. بنابراین امیدواریم با اجرای این مدل اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری بهتر فراهم شود و در نهایت با ایجاد ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی زمینه اجرای بودجه ریزی عملیاتی؛ و پاسخگوئی مدیران فراهم گردد

Keywords:

پاسخگوئی عملیاتی , بودجه بندی عملیاتی , مدیریت بر مبنای فعالیت , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , بودجه بندی بر مبنای فعالیت , مراکزفعالیت

Authors

حسن یزدی فر

دکترای حسابداری مدیریت، استاد دانشگاه سالفورد منچستر یونآیتد

پروانه ریگی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان پردیس زاهدان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • باباجانی، جعفرو رسولی، مهدی. (1390).شناسائی موانع ومشکلات موجود دراستقرار نظام ...
 • پورتال وزارت امور اقتصادی ودارائی، (1392). طرح های تحقیقاتی سال ...
 • خوزین، علی، (1386. سازمان ها و ناکامی سیستم‌های هزینه‌یابی، ماهنامه ...
 • رجبی، احمد .(1387).طراحی و کاربرد سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ...
 • رجبی، احمد، (1390).نگرشی نوین جهت محاسبه، (ABC)هزینه یابی بر مبنای ...
 • بودجه بندی بر مبنای فعالیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی [مقاله کنفرانسی]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون. (1386).هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای ...
 • زهی، نقی، (1386).ذیحساب 1 انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز، معاونت ...
 • اسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور (1385).مروری بر تحولات نظام بودجه‌ریزی، تهران ...
 • سلیمانی آشتیانی، محمد.(1387).بودجه‌ریزی عملیاتی واستفاده ازمدل ABCاداره کل برنامه ریزی ...
 • اشباهنگ، رضاوهومن، احمد. (1380).نقش اطلاعات حسابداری مدیریت در بهبود مستمر، ...
 • عرب مازار یزدی و محمد مهدی ناصری، (1382)، امکان‌سنجی طراحی ...
 • اعلی حیدری بیوکی، طاهره، 1 191) بهایابی‌بر مبنای فعالیت با ...
 • قانون محاسبات عمومی کشور جمهوری اسلامی ایران، (1366)مصوب مجلس شورای ...
 • کوپر، رابین، ترنی، _ رابرت، پال، کاترین، میزل، لارنس، موریسی، ...
 • نادریان، هوشنگ، (1381). نیاز مدیران بخش دولتی به اطلاعات بهای ...
 • انمازی، محمدوناظمی، امین _ (پائیز1391)«ارزیابی تطبیقی سودمندی اطلاعات سیستم هزینه‌یابی ...
 • Askarany, D .Smith , M. Yazdifar, H, (2007)« Attributes of ...
 • Banker, R.D., I.R. Bardhan, and T.-Y. Chen, (2008). The role ...
 • Bogdanoiu, (2009) .CActivity based costing from the respective of competitive ...
 • Bradly, G and Con, M, , (2002), An Introduction o ...
 • 3)Budaghyan, Armen, Budgeting, (2002), Model and System at the University ...
 • CIMA - , "Activity based management - An overview", Technical ...
 • Haifeng, Liu, (2006), Introduction to ABC, journal of ABC, NO. ...
 • Kaplan, R. S.&Anderson, S .(2007).Time Drive Activity Based Costing:A Simpler ...
 • Krishnan, A. (2006) _ "An Application of Activity Based Costing ...
 • Nabeel , m. Yousef, (2002) , Framework For Cost Modeling ...
 • Namazi, M, (2009). P erformanc e-focus ed ABC: A third ...
 • 1)Sethuramon, Narayan, (2008). Activity Based Costing, journal of ABC, NO. ...
 • Tsai, W.-H., Lai, C.-W., Tseng, L.-J., Chou, W.-C, (2002) .Embedding ...
 • Turny , (1 997P, "Activity Based Costing" Kogan Page. ...
 • Whicker, Linda, M.Bernon, S.Templar, C. (2009) _ M ena, Understanding ...
 • نمایش کامل مراجع