هویت ملی در ایران و عوامل موثر برآن

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,453

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RDTM01_133

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1393

Abstract:

مفهوم هویت ملی، یکی از دغدغه های مهم جوامع امروزی است که برای تقویت و تحکیم آن همت گماشته و آن را عامل همبستگی افراد و گروه های پراکنده جامعه می دانند. مقاله حاضر با هدف بررسی هویت ملی ایران در میان دانشجویان دانشگاههای تهران انجام شد. متغیر وابسته که به عنوان مسأله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده است هویت ملی دانشجویان می باشد که با متغیرهای مستقلی هم چون هویت قومی، فرهنگ تساهل و تسامح، جهانی شدن، سن، جنس و.... در ارتباط گذاشته شده است. چارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق تلفیقی از نظریات مید، اسمیت، فینی، گیدنز می باشد. حجم نمونه آماری شامل 044نفر دانشجویان دانشگاه تهران است که این نمونه از میان چهارقومیت عمده فارس، ترک، کرد و لر به روش سهمیه ای انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و گردآوری داده ها به وسیله پرسش نامه انجام شده است. در این بررسی برای تعیین روایی از اعتبار صوری و برای تعیین پایایی سؤال ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید.نتایج آماری آزمون ها نشان می دهد هرچقدر میزان هویت قومی افزایش می یابد، از میزان تعلق و تعهد به هویت ملی در میان دا نشجویان کاسته می شود. رابطه میان متغیر جهانی شدن و دو بعد تعلق و تعهد در سطح 33 درصد اطمینان و در جهت معکوس معنی دار است، همچنین با افزایش میزان فرهنگ تساهل و تسامح، از میزان هویت ملی کاسته می شود

Authors

زهرا ایروانی

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه پیام نور واحد

حانیه مددی

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه پیام نور واحد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :