بررسی مقایسه ای میزان سیلیمارین گیاه خارمریم Silybum marianum (L.) Glaertn رشد یافته در طبیعت نسبت به کالوس حاصل از کشت بافت

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 645

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SENACONF01_111

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

Abstract:

خارمریم گیاهی از خانواده کاسنی است که ماده موثره آن سیلیمارین است و در صنایع داروسازی اهمیت فراوان دارد.هدف پژوهش حاضر، مقایسه میزان سیلیمارین، در اندامهای مختلف گیاه رشد یافته در خاک با کالوس حاصل از قطعات جداکشت این اندامها است. به این منظور قطعات جداکشت اندامهای موردنظر در محیط کشت MSحاوی غلظتهای مختلفKin 2,4- و D قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در اندامهای برگ، دمبرگ و ریشه گیاهچه خاک بهترتیب درصد سیلیمارین 2/80,2/12,4/40 است در حالیکه در کالوسهای بدست آمده در غلظتهای1,0/5 میلیگرم برلیتر بهترتیب Kin 2,4- و D درصد سیلیمارین تقریبا سه برابر بیشتر از میزان این ترکیب در گیاهچه خاک است

Authors

الهام احمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

مهناز اقدسی

دانشیار، زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

منیژه میان آبادی

استادیار، زیستشناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان