خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه گلستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,714
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 12
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 120
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 57
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 45 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 2 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 26 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه گلستان

بررسی زنجیره تامین جهانی طلا بازیافتی (مطالعه موردی : شهرگرگان، استان گلستان، ایران) نوشته مصطفی رقیمیبررسی فرونشست زمین با استفاده از روش تداخل سنجی تفاضلی راداری : مطالعه موردی دشت سرمشهد نوشته محمد عباسیتحلیل سینماتیکی چین های البرز مرکزی در منطقه جنوب آمل نوشته نرجس سادات درویش پور و حجت اله صفری و رضوانه حمیدیبازآفرینی ، رویکردی نوین در برخورد با بافت های تاریخی شهری نوشته زهرا مرشدی دریمیمروری بر به کارگیری مصالح بومی نی در معماری معاصر و پژوهش های انجام شده نوشته صدیقه سرگزی و محمد فرخ زاد و عبدالمجید نورتقانیبررسی عوامل موثر بر اسکان مجدد در روستاها نوشته سهیلا محمدقاسمیبررسی تاثیر اقلیم بر طراحی مسکن بومی مناطق معتدل و مرطوب خزری نوشته الهام حیدری اسبوئی و محمد فرخزادبررسی رابطه بین چیدمان بلوکهای مسکونی و سرعت جریان باد در جهت تامین آسایش حرارتی در فضاهای باز نوشته نازنین آسیابان و حسن نظیف و محمد فرخ زادنقش مزارع عمودی در حفظ منابع آبی در شهرهای پایدار نوشته امیرمسعود پندار و مهدیه پژوهان فربررسی موانع و چالش های توسعه پایدار گردشگری (مورد: شهر گرگان) نوشته جعفر میرکتولیتبیین مولفه های رویکرد بوم شهر در طراحی رودخانه های شهر رشت نوشته سامان صباAn Improved K-Means Clustering Feature Selection and Biogeography Based Optimization for Intrusion Detection نوشته Aliakbar Tajari Siahmarzkoohواکاوی نقش تکنولوژی آموزشی در یادگیری الکترونیکی نوشته محمد نورینقش طراحی غیرفعال در معماری پایدار نوشته محمد فرخ زادچشم انداز رسوب شناسی زیست محیطی و ارزیابی و مدیریت اثرات زیست محیطی نخاله های ساختمانی در ایران ) مطالعه موردی : نخاله های ساختمانی شهر گرگان ( نوشته لیلا خانی قلعه و آرش امینی و حامد رضاییمکان یابی تسهیلات و طراحی الگوی بهینه توزیع با در نظر گرفتن الزامات قانونی شرکت های پخش دارویی نوشته زهرا خوجه و طوبی درویش محمدی و محمد مهاجر تبریزیشیمی کانی ها و دما-فشارسنجی هاله دگرگونی دیوریت دوربه، جنوب ارومیه نوشته هادی عمرانیشناسایی رانش مفهوم در جریان داده و افراز فضای داده به مفاهیم مجزا نوشته امیر کتول و مهدی یعقوبیارائه راهکار مبتنی بر یادگیری ماشین برای پیش بینی بدافزار فایل های PDF به کمک الگوریتم های درخت تصمیم نوشته ترمه دهقان و حسین مومنیبهبود الگوریتمهای فرآیندکاوی با هدف کشف الگوهای پیچیده تر (چندنخی) نوشته محمد اردنجی و مهدی یعقوبی و پوریا هادی نژاد

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه گلستان

تعیین حجم مفید برداشت شن و ماسه برای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر مورفولوژی رودخانه (1395)تحقیق پیرامون آب های غیرمتعارف و تبدیل آن ها با استفاده از تکنولوژی های نو به آب های با کیفیت جهت مصرف شرب و غیره با لحاظ آثار زیست محیطی در استان گلستان (1395)بررسی و تحقیق تغییرات تراز آب دریا بر رودخانه گرگانرود از لحاظ کمی و کیفی و تعیین تراز بهینه آب دریا در کارکرد مناسب رودخانه (1395)بررسی و امکان سنجی تثبیت خاک با استفاده از نانو تکنولوژی و ارائه راهکارهای کاربردی در اراضی زه دار گلستان (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (برنامه عملیاتی مدیریت خشک سالی در ارتباط با مدیریت تطبیقی منابع و مصارف آب در بخش های مدیریت منابع آب و کشاورزی، خلاصه کل گزارش) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (پیش بینی منابع و مصارف آب در استان گلستان با توجه به سناریوی تغییر اقلیم و روند تغییر کاربری ارضی آبی و رشد جمعیت) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (پیش بینی وضعیت آتی مهم ترین مولفه های موثر بر منابع آبی استان گلستان و رویکردی نو در تعیین و رتبه بندی خشک سالی، پایش خشک سالی و ترسالی های استان گلستان) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (مطالعه و بررسی حلقه های درختی به عنوان شاخص اقلیمی استان گلستان، بررسی تغییرات کاربری اراضی استان گلستان، بررسی مسائل اجتماعی- اقتصادی منابع آب استان گلستان) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (بررسی و مطالعه الگوهای روزانه بارش و بدون بارش استان و ارزیابی خشک سالی ها به روشهای مرسوم، شاخصهای اقلیمی اثرگذار سیارهای ، منطقهای و محلی) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (بررسی ویژگی های هیدروکلیمایی استان گستان و روندهای تغییرات زمانی آن ها، بررسی پراکندگی تغییرات مولفه آب قابل بارش برای دهه های گذشته، تحلیل سیستم های بارش زا در منطقه برمبنای نقشه ی آب قابل بارش و نقشه ی ضخامت) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (معرفی پدیده گرمایش جهانی و پیشینه مطالعات مدل سازی اقلیمی) (1395)بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی (1396)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه گلستان

تاکنون 4 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه گلستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: