خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه گلستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 3,119
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 12
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 122
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 57
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 39 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه گلستان

نقش میانجی همسویی هدف کارکنان در تاثیر فعالیت های بازاریابی داخلی بر رضایت مشتری نوشته حسین بلوچیتحلیل جامعه شناختی نابرابری آموزشی و فرصت های دسترسی به آموزش عالی نوشته وجیهه جلائیان بخشنده و کورش غلامی کوتنائیSome results on maximal open sets نوشته - -Strong Convergence Theorems for Weighted Resolvent Average of a Finite Family of Monotone Operators نوشته - - و - -کنکاشی در فعالیتهای فرهنگی زندانیان در بدو ورود (مورد مطالعه : استان گلستان) نوشته غلامرضا خوش فرمحل سقوط کیکاووس کجاست؟ (پژوهشی پیرامون جابه حابی اساطیر) نوشته وحید رویانیارائه یک روش برای ارزیابی جامع وابستگی های جغرافیایی و فیزیکی سیستم اندازه گیری ناحیه گسترده در شبکه های هوشمند الکتریکی نوشته محمد شهرآئینیمولفه های مرتبط با اخلاق حرفه ای بالینی در مراقبت های پرستاری از سالمندان: یک مطالعه مروری روایتی نوشته مریم احمدی خطیر و علی صدرالهیDialogic Discourse: A Comparative Analysis of Mehdi Akhavan-Sales and William Wordsworth’s Poetry from Bakhtin’s Viewpoint نوشته Soghra NodehComforting Fictions: A Neo-Marxist Analysis of the Role of Technology and Mass Media in Ray Bradbury’s Fahrenheit ۴۵۱ نوشته Soghra NodehAnemia as the only clinical presentation of metastatic jejunal carcinoid tumor: A case report with radiological and enteroscopic findings نوشته Mohammadreza Seyyedmajidi و Seyed Ashkan Hosseiniبررسی «جبران خسارت» ناشی از اقدام فضول و انواع آن در معاملات فضولی نوشته ابوالفضل دنکوبتحلیل کیفیت زندگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک کوپراس و GIS نوشته مهدی خدادادکاربردهای نانومواد MXenes در تصفیه آب و فاضلاب نوشته سعید هاشمی و فاطمه عباسی و نسیبه حاجیلریVisual Design Principles of Ancient Art نوشته Mahsa Behnoodمقایسه عملکرد و کارایی مدل های داده در سبستم های شبکه های اجتماعی نوشته موژان صفائی نژاد و سهیلا کرباسیبررسی ارتباط مقادیر بارشی سواحل شمالی خلیج فارس ودریای عمان باشاخص هایانسوبه روش رگرسیون درختی نوشته راضیه آقایی قلیارتباط روزهای بارش سواحل شمالی خلیج فارس و دریایعمان با شاخص های انسو نوشته راضیه آقایی قلیکیفیت زندگی زنان باردار مبتلا به تهوع و استفراغ حاملگی نوشته لیلا جویباری و اکرم ثناگو و مریم چهره گشاتحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی با استفاده از مدل سروکوال نوشته سید عباس موسوی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از دانشگاه گلستان

تعیین حجم مفید برداشت شن و ماسه برای جلوگیری از اثرات مخرب آن بر مورفولوژی رودخانه (1395)تحقیق پیرامون آب های غیرمتعارف و تبدیل آن ها با استفاده از تکنولوژی های نو به آب های با کیفیت جهت مصرف شرب و غیره با لحاظ آثار زیست محیطی در استان گلستان (1395)بررسی و تحقیق تغییرات تراز آب دریا بر رودخانه گرگانرود از لحاظ کمی و کیفی و تعیین تراز بهینه آب دریا در کارکرد مناسب رودخانه (1395)بررسی و امکان سنجی تثبیت خاک با استفاده از نانو تکنولوژی و ارائه راهکارهای کاربردی در اراضی زه دار گلستان (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (برنامه عملیاتی مدیریت خشک سالی در ارتباط با مدیریت تطبیقی منابع و مصارف آب در بخش های مدیریت منابع آب و کشاورزی، خلاصه کل گزارش) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (پیش بینی منابع و مصارف آب در استان گلستان با توجه به سناریوی تغییر اقلیم و روند تغییر کاربری ارضی آبی و رشد جمعیت) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (پیش بینی وضعیت آتی مهم ترین مولفه های موثر بر منابع آبی استان گلستان و رویکردی نو در تعیین و رتبه بندی خشک سالی، پایش خشک سالی و ترسالی های استان گلستان) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (مطالعه و بررسی حلقه های درختی به عنوان شاخص اقلیمی استان گلستان، بررسی تغییرات کاربری اراضی استان گلستان، بررسی مسائل اجتماعی- اقتصادی منابع آب استان گلستان) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (بررسی و مطالعه الگوهای روزانه بارش و بدون بارش استان و ارزیابی خشک سالی ها به روشهای مرسوم، شاخصهای اقلیمی اثرگذار سیارهای ، منطقهای و محلی) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (بررسی ویژگی های هیدروکلیمایی استان گستان و روندهای تغییرات زمانی آن ها، بررسی پراکندگی تغییرات مولفه آب قابل بارش برای دهه های گذشته، تحلیل سیستم های بارش زا در منطقه برمبنای نقشه ی آب قابل بارش و نقشه ی ضخامت) (1395)بررسی و ارزیابی تغییر یا دگرگونی اقلیمی بر منابع و مصارف آب به منظور اعمال مدیریت ریسک بجای مدیریت بحران در شرایط واقعی و پیش بینی (معرفی پدیده گرمایش جهانی و پیشینه مطالعات مدل سازی اقلیمی) (1395)بررسی راندمان تغذیه مصنوعی و نقش آن در توسعه منابع آب زیرزمینی (1396)

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه گلستان

تاکنون 3 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه گلستان در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: