بررسی مدل تحلیلی تیرهای بتنی مقاوم سازی شده با لمینیت (صفحه خارجی) به روش Strut & Tie

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 691

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCNMS03_010

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1394

Abstract:

بهسازی ، تعمیر و مقاوم سازی سازه های بتنی امروزه به امری مهم و قابل توجه در مهندسی عمران تبدیل شده است. یکی از روشهای مرسوم در مقاوم سازی تیرهای بتنی استفاده از لمینیت ها و صفحات فولادی و پلیمری نظیر FRP می باشد که با اتصال به وجه کششی تیرها باعث افزایش مقاومت خمشی میشود. یک باور عمومی این است که افزایش میزان پلیت های خارجی باعث افزایش مقاومت تیرها می شود. اما این باور همواره قابل تحقق نیست و در برخی موارد قبل از اینکه تیر مقاوم سازی شده به مقاومت مورد نظر خمشی خود برسد تحت تنشهای برشی گسیخته میشود. بنابراین طراحی سازه ای تیر مقاوم سازی شده باید با ارجحیت ارزیابی خطر گسیختگی برشی تیر نسبت به گسیختگی خمشی تیر در راستای تاثیر لمینیت هایی که باعث افرایش مقاومت خمشی تیر می شوند صورت گیرد. مدل strut and tie ارائه شده در این پژئهش بعنوان روشی جهت تخمین خطر گسیختگی برشی تیر مقاوم سازی شده با صفحه خارجی بکار میرود. با بکارگیری این روش مود گسیختگی و مقاومت متناظر با ان قابل تعیین می باشد.

Authors

مهیار زهیدی

کارشناس ارشد مهندسی زلزله ، هیئت علمی دانشگاه لشت نشا-زیباکنار

امید پور اسماعیل جانباز

کارشناس ارشد سازه

میثم صیاد صوف دوست

کارشناس ارشد سازه