رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با خلاقیت و نوآوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 617

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMNG02_142

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

Abstract:

هدف از تحقیق حاضر، تبیین رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با خلاقیت و نوآوری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان فارس می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این پژوهش 160 نفر از کارکنان بوده که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 113 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر ، خلاقیت رندسیپ و نوآوری مارتین پاتچن استفاده گردید. در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند گانه و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان داد که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با خلاقیت و نوآوری رابطه معناداری وجود دارد که از بین این ابعاد، پیامدهای بهبود کیفیت و بهره وری، مشتری مداری، حمایت و رهبری مدیران عالی سازمان، شناسایی و آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای خلاقیت دارند. و ابعاد حمایت و رهبری مدیران عالی سازمان و تضمین کیفیت کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای نوآوری را نشان می دهند.

Authors

کمال باقری

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس و مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان مرکز آموزش عالی شهید مطهری شیراز

نرگس بیژن

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

شهریار مرزبان

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

نسرین صحرانورد

دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت صنعتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بنووتیز. آ. آلن .(1387)، اصول مدیریت (ترجمه شاپور امین شایان ...
 • جعفری، م.، اصولی، س، شهریاری، حسام، شیرازی منش، م، فهیمی، ...
 • رجب بیگی، م، سلیمی، م (1374)، مدیریت کیفیت فراگیر، (TQM) ...
 • فرهنگی، ع، شاه میرزایی، و، حسین زاده، ع. (1392)، نظریه ...
 • لادو. د.پی.(1387)، چگونگی سرپرستی دیگران (اصول سرپرستی) (ترجمه شاپور امین ...
 • گودرزی، م. (1390)، مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، چاپ اول، ...
 • مشبکی، ا. (1389)، مدیریت استراتژیک با رویکردی بر مدیریت فراگیر ...
 • مک دانلد، ج. (1382)، مدیریت کیفیت فراگیر، ترجمه محمدحسن نفیسی) ...
 • مک دانلد، ج. (1384)، مدیریت کیفیت فراگیر، (ترجمه بدری نیک ...
 • نورتون. باب، ا.، ک. (1384)، شناخت مرشدان مدیریت، (ترجمه بدری ...
 • نیاز آذری، ک.(1385)، نظریه های سازمان و مدیریت با تاکید ...
 • تقوی، ع.، شریفی میلانی، ه. (1389)، الفبای مدیریت (اصول و ...
 • دلقندی، م.(1379).بررسی رابطه خلاقیت و نوآوری مدیران و اثربخشی آنان ...
 • رشمه، ج.(385 1)بررسی رابطه بین نگرش مدیران به تغییر و ...
 • سیادت، س.، زارع، ح-، قاسمی نژاد، _ ربانی، ر. (1383)، ...
 • فیضی، ط. (1388)، مبانی سازمان و مدیریت، چاپ پانزدهم، تهران: ...
 • هیگینز، ج..(1388) کارآفرینی : 101 تکنیک حل خلاق مسئله (ترجمه ...
 • توکلی، ن.(383 1)، اصول و مبانی مدیریت، قم:زمزم هدایت ...
 • صبورزاده، م.(386 1)، بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و ...
 • خرم دل، خ. (1392)، مدیریت کیفیت فراگیربا خلاقیت و توانمندسازی ...
 • صوغانی، ع. (1392)، مدیریت کیفیت فراگیربا خلاقیت و بهره وری ...
 • زمزم، ا. (1392)، نقش واسطه ای مدیریت کیفیت جامع در ...
 • سیدی، م.، شهیدی، ن.، شرفی، ر. (1391)، امکان سنجی بکارگیری ...
 • Keris , H.(2009), The formation of innovation teams (strategies and ...
 • Jime M.H. (2007), entre preneurship : 101creative Technique of solution ...
 • Daniel, L& et al, (2006), "The Relationship between performance" _ ...
 • Williams, J. (1998). Total Quality management, continues improvement Initation and ...
 • نمایش کامل مراجع