سنجش توسعه میان افزا راهبرد پایداری بافت فرسوده شهری شهرکرمانشاه محله فیض آباد

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 877

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

URBANPLANING07_063

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1394

Abstract:

رسالت راهبرد توسعه شهری، شهر بدون بافت فرسوده است. شهر پایدار، شهری است عادل، جایی که عدالت، غذا، مسکن، آموزش، بهداشت و امید به شکل یکنواخت تقسیم شده است. توسعه پایدار شهری وشهرهای پایدار یکی از مهمترین چالشهای فرا روی بشریت در قرن بیست و یکم میباشد. مقاله حاضر به دنبال آن است که ضمن شناسایی سطوح میان افزای موجود در بافت مرکزی و فرسوده شهر کرمانشاه )محله فیض آباد(، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی ) AHP ( و بر اساس شاخصهای برگرفته به ارزیابیظرفیت توسعه سطوح میان افزای موجود در محله فیض آباد به طرح الگویی برای شناسایی ظرفیتها، برایدستیابی به شهر پایدار پرداخته است. این پژوهش، بر استفاده از راهبرد توسعه شهر در مبنای ظرفیتها و توسعه میان افزا در جهت باز توسعه محدودههای شهری، بنا گردیده، در این ارتباط، جهت شناخت پتانسیلهای محدوده، با تحلیل ظرفیت توسعه، محله فیض آباد نشان میدهد که از کل مساحت پلاکهای محله فیض آباد 70452 متر مربع یعنی7/94درصد دارای ظرفیت توسعه خیلی بالا، 07525 متر مربع یعنی 16/26درصد دارای ظرفیت توسعه بالا 02272 متر مربع یعنی17/70درصد دارای ظرفیت توسعه متوسط، 654302 متر مربع یعنی32/77درصد دارای ظرفیت توسعه بالا و 35442 متر مربع یعنی14/22 درصد دارای ظرفیت توسعه خیلی بالا در جهت سنجش توسعه میان افزا و راهبرد توسعه شهر میباشند. نتایج پژوهش نشاندهنده ارتباط شایان ذکری بین راهبرد توسعه شهر و توسعه میان افزای بافتهای فرسوده شهری در جهت بهرهوری زمین شهری و ظرفیت پذیری توسعه با پایداری شهری دارد و توسعه میان افزا راهبرد مناسبی در جهت توسعه بافتهای فرسوده شهری میباشد

Authors

ابوالفضل مشکینی

استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

سجاد زنگیشه ئی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ارجمند عباسی، پریسا، (1378)، امکان سنجی توسعه درون فضایی در ...
 • آئینی، محمد(1389)، «موضوعات اقتصادی، مالی و مدیریتی در بهسازی و ...
 • برک پور، بهرامی (1390)، قابلیت سنجی توسعه مجدد در بافت‌های ...
 • پورجعفر و همکاران، (1389)، طراحی میان افزای هماهنگ در راستای ...
 • - حبیبی، سید محسن (1375)، از شار تا شهر، تحلیلی ...
 • - حبیبی، سید محسن، مقصودی، ملیحه (1386)، مرمت شهری، انتشارات ...
 • رفیعیان، مجتبی؛ تقوایی، علی اکبر؛وحدانی، حسن (1389)، ظرفیت سنجی توسعه ...
 • زمانی، بهاره؛ نسترن، مهین؛مسعود، محمود؛ خسروی دانش، امید (1390)، تحلیل ...
 • صرافی، مظفر (1379)؛ شهر پایدار چیست؟؛ مدیریت شهری؛ شماره 4؛ ...
 • عزیزی، محمد هادی (1383)، جایگاه شاخص‌های مسکن در فرایند برنامه ...
 • عندلیب، علیرضا (1387)، دفترهای نوسازی بافت‌های فرسوده: نوسازی بافت‌های فرسوده، ...
 • فخراحمد، سید مهدی؛ پورجعفر، محمد رضا؛ تقوایی، علی اکبر(1387)، برنامه ...
 • فرشچین، امیررضا (1389)، باز توسعه مراکز شهری در چارچوب رویکرد ...
 • محمد آئینی، (1388)، مجموعه مقالات دکتر محمد آئینی پیرامون نوسازی ...
 • مهندسان مشاور تدبیر شهر (1386)، طرح ساماندهی بافت مکزی شهر ...
 • American Planning Association (APA) (2006) Planning and Urban Design Standards، ...
 • Catanese Center (2003) City of Dania Beach: Urban Infill and ...
 • Caves، R. (20 05) Encyclopedia of the City، London & ...
 • City of Sacramento Planning & Building Department (2002) City Of ...
 • City Parish Planning Commission(2 _ 04)، Information Bulletin Number 43، ...
 • Greensboro C omprehensive Plan Steering Committee، «Infill Development from: ...
 • Http:/www. brgov. o rg/deptp lanning (2008) ...
 • Handy. S. (2008) growth management، Urban & Regional Planning. ...
 • Hudnut، William، 2001 Comment on j. Terence Farris's، Barriers to ...
 • Tarny، Stella.(2 _ 04)، Barriers and Solutions to Land Assembly ...
 • Wiley، John and Sons، 2006، Buid- out Analysis in GIS ...
 • نمایش کامل مراجع