پیاده سازی سامانه مکانیاب تفاضلی بلادرنگ با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و گیرنده ارزان قیمت GPS

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 613

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAIRAN-4-3_005

تاریخ نمایه سازی: 17 فروردین 1395

Abstract:

سامانه مکان یاب جهانی اطلاعاتی را از سرعت، زمان و مکان برای کاربران خود فراهم میکند. دقت مکان یابی این سامانه تحت تأثیر خطاها مناسب نیست، از این رو از سامانه مکان یاب تفاضلی بر مبنای فاکتورهای تصحیحاتی استفاده می شود. این سامانه از ایستگاه مرجع و کاربر تشکیل شده است. اگر در سامانه مکان یاب تفاضلی هر دو ایستگاه مرجع و کاربر، سیگنال ها را از ماهواره های مشابه ای دریافت کنند، منابع و مقادیر خطای مکانی در دو ایستگاه تقریبا نزدیک به هم خواهد بود. در این حالت می توان از فاکتورهای خطای مکان مرجع برای جبران خطای ایستگاه کاربر استفاده کرد. ایستگاه های مرجع و کاربر با استفاده از نرم افزار و سخت افزار طراحی شده، پیاده سازی شدند. تست های عملی و شبیه سازی نشان دادند که دقت مکان یابی سامانه 6/ 0 متر است. فاکتورهای خطای مکان مرجع توسط مدل ماشین بردار پشتیبان برای چند ثانیه آینده پیشگویی شد . این امر به منظور جبران تاخیرهای ناشی از پردازش گیرنده، ارسال، دریافت و اعمال مقادیر تصحیحاتی و همچنین فقدان سیگنال است. مدل ماشین بردار پشتیبان به دلیل عدم نیاز به بهینه سازی پارامترهای مختلف دارای دقتو سرعت بالایی است، بنابراین از این مدل در ساختار سامانه طراحی شده استفاده گردید. این مدل فاکتورهای خطای مکان مرجع را با دقت 2/ 0 متر پیشگویی کرد.

Keywords:

RTDGPS , فاکتور خطای مکان مرجع , SVM , DGPS

Authors

محمد حسین رفان

استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه شهید رجایی

عادل دمشقی

کارشناسی ارشد برق، دانشگاه شهید رجایی