فصلنامه صنایع الکترونیک

Electronics Industries Quarterly

این فصلنامه علمی پژوهشی در محورهای زیر مقاله می پذیرد:

  • الکترونیک آنالوگ و دیجیتال ، فتونیک و کوانتوم ، لیزر و اپتیک ، نانو الکترونیک ، فیزیک الکترونیک ، نیمه هادی ها و ابر رساناها ...
  • مخابرات سیگنال و سیستم ، پردازش سیگنال های گفتار و تصویر ، بازشناسی الگو ، مخابرات دیجیتال ، رمزنگاری ...
  • مخابرات میدان و موج ، الکترومغناطیس ، مایکروویو و رادار ...
  • کنترل سیستم های خطی و غیر خطی ، ابزار دقیق ، هوش مصنوعی ، کنترل هوشمند ، رباتیک ...
  • مهندسی نرم افزار ، فناوری اطلاعات ، امنیت شبکه و ارتباطات ...
  • مکاترونیک
  • ماهواره ، هوافضا
  • مهندسی پزشکی