نقشسبک های تصمیم گیری با مزیت رقابتی در شرکت های کوچک ومتوسط

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 535

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

VALIASR02_036

تاریخ نمایه سازی: 9 فروردین 1395

Abstract:

امروزه شرایط و فضای رقابتی سازمان ها بیش از پیش پیچیده، متغیر و گسترده شده است و مدیران سازمان ها با انواع تصمیم گیری سرو کار دارند. روش های زیادی برای تصمیم گیری مدیریتی ارائه شده است که هدف همه آنهادستیابی به تصمیم بهینه است. ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ویژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هرروز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود . .بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیریت است .تصمیمگیری به عنوان جوهره اصلی فعالیتهای مدیران در تمامی وظایف آنها از اهمیت بهسزایی برخوردار است.مدیران سبک تصمیمگیری خود را با توجه به عوامل مختلففردی،سازمانی و محیطی انتخاب میکنند. در این مطالعه از روش تحقیق توصیفی استفاده شده است . برای جمع آوری و تحلیل موضوع از منابع کتابخانه ای بهره گرفته ایم . این تحقیق نشان می دهد که موفقیت چشم گیر سازمانهایی با حداقل امکانات مادی از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی مادی از سوی دیگر بیانگر وجود استفاده از یک سبک تصمیم گیری صحیح یا غلط از سوی مدیران دارد . تفاوت در سبک های تصمیم گیری ناشی ازمتفاوت بودن مهارتهای مدیریتی و همچنین به خلاقیت فردی مدیران بستگی دارد.

Keywords:

سیک های تصمیم گیری , مزیت رقابتی , نوآوری , کیفیت

Authors

علی طلوعی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،مدیر امور اداری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ، پارس آباد ،ایران

مریم امیری

کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور ،واحد بیله سوار مغان ،گروه مدیریت ،بیله سوار مغان ،ایران

رقیه رضایی

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد گرمی ،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،گرمی ،ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • الوانی، سید مهدی، 1382 _ مدیریت عمومی، نشر نی، چاپ ...
 • الوانی، سید مهدی، 1383، مدیریت عمومی، تهران، نشرنی، چاپ بیست ...
 • حسینی، شمس الدین، حتیاطی، احسان، 1385 _ مزیت رقابتی و ...
 • حمیدی زاده، محمد رضا، حبیبی، معصومه، 1386، مزیت رقابتی در ...
 • خدادادحسینی، حمید، مهری، علی، 1384 _ طراحی مدل مزیت رقابتی ...
 • خدادادحسینی، حمید، عزیزی، شریار، 1387، مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک ...
 • ده یادگاری، عید، انواری رستمی، علی اصغر، کردنائیج، اسدالله، بررسی ...
 • رسخی، سعید، ذبیحی لهرمی، المیرا، 1387، مزیت رقابتی در سطح ...
 • رضایی، حمید رضا، صانعی، مهدی، 1383، _ مزیت رقابتی پایدار، ...
 • رضائیان، علی، 1385، تئوری سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، تهران، ...
 • قره چه، منیژه، ابولفضلی، ابولفضل، بررسی و تجزیه و تحلیل ...
 • مهری، علی، 1382، نگاهی نظری به مقوله مزیت رقابتی پایدار، ...
 • Barzelayr, M. and Mouling, C. 2003. Listening to Customers, Handbook ...
 • Brennan N., Connell B, 2000. Intellectual capital: current issues and ...
 • Brooking A., 1996. Intellectual Capital, International Thompson Business Press, London. ...
 • Chang S.-L.2007 .Valuing intellectual capital and firms performance , Final ...
 • Chen M.-C..Cheng S.-J, Hwang Y. 2005 , An empirical investigation ...
 • Ivancevich, John M. , & Donnelly Jr. , James H. ...
 • Gannon C., Lynch P., Harrinton D. (2008). Study: "Managing intellectual ...
 • Grant R.-M, .1997 The knowledge- based view of the firm: ...
 • Lismen, I.M.Chan, Margaret, A., 2004. Shaffer", "The Impact of Organizational ...
 • Loizos Th. Haracleous. (1996). "Rational Decision Making: Myth or Reality" ...
 • -Oliveira, Arnaldo, . (2007), "A Discussion Of Rational And Psychological ...
 • Pamela, Chrispin. (1996). "Decisions, Decisions", Journal of Management in Medicine, ...
 • Yuan, Z. W. and Bi, J. 2006. Evolution Mechanism of ...
 • Zhang, L., Zhang, B., Huang, L., Bi, J. and Liu, ...
 • Dess&lumpkin _ (2003), strategic management , McGraw-hill. ...
 • نمایش کامل مراجع