بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان زیر 5 سال در شهرستان کرمان در سال 1391

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 735

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HBR-1-1_001

تاریخ نمایه سازی: 15 شهریور 1395

Abstract:

مقدمه: یکی از شاخص های مهم توسعه و سلامت در کشورها میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال است. در سال های اخیر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال کاهش پیدا کرده است، اما همچنان نسبت به کشورهای درحال توسعه بالاتر می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی علل سوانح و حوادث منجر به مرگ در کودکان زیر 5 سال در شهرستان کرمان انجام گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و گذشته نگر در سال 1391 انجام شد. پژوهش حاضر بر روی 1303 کودک زیر 5 سال حادثه دیده و مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان های آموزشی به روش سرشماری انجام گردید. اطلاعات مورد نیاز از پرونده بیمارستانی کودکان حادثه دیده استخراج و در فرم های ثبت حوادث و مرگ و میر موجود در معاونت بهداشتی گزارش شده بودند. دادهها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 19 و آزمون های ANOVA, t-test و (X(2 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از بین 159 کودک فوت شده 69% کودک فوت شده، 69% دختر و 31% پسر بودند. بیشترین حوادثی که برای کودکان پیش آمده بود، به ترتیب ضربه (39/67%)، مسمومیت (20/56%)، سقوط از بلندی (15/11%) بود. بیشترین میزان حوادث در دختران و در گروه سنی 4-3 سال اتفاق افتاده بود. سن، جنسیت و فصل مرگ با نوع حادثه رابطه معنی داری نداشت، در حالی که وقوع حادثه در کودکان زیر پنج سال با فصل مرگ رابطه معنادار داشت.

Authors

محمود تکوینی مقدم

دانشیار، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، موسسه آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

محمدرضا امیراسماعیلی

استادیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

راحیل قربانی نیا

مربی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران

حسین شیرخانی

دانشجوی کارشناسی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران