بررسی عوامل مؤثر بر زمان انتظار ادراک شده بیماران در پلی کلینیک بیمارستان های شهید صدوقی و افشار یزد- 1390

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,253

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEEE01_1050

تاریخ نمایه سازی: 16 شهریور 1395

Abstract:

از انجا که زمان انتظار یکی از عوامل مؤثر در رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده می باشد، مطالعه حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثربرزمان انتظار ادراک شده بیماران در پلی کلینیک بیمارستان های شهید صدوقی وافشاریزد درسال 1390 انجام پذیرفته است . این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی بوده که به صورت مقطعی بر روی 100 بیمار پلی کلینیک شهید صدوقی وافشار یزد در سال 1390 انجام گرفته است . نمونه مورد بررسی از روش تصادفی منظم انتخاب د واطلاعات از طریق پرسشنامه و با مصاحبه از بیماران به دست آمد ،سپس داده ها توسط نرم افزار spss16 و آزمون های آماری کای اسکوئر ANOVA و t-test و فریدمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که از میان عوامل محیطی، روشنایی محل انتظار با میانگین 4/20 ، از میان عوامل مرتبط با نیروی انسانی ، تاخیر در شروع به کار پزشکان با میانگین 4/64 واز میان عوامل مرتبط بابیمار ،استرس های ناشی از زندگی با میانگین 4/14 ، با اهمیت ترین عوامل مؤثربرزمان انتظار ادراکی بیماران می باشد.عامل مرتبط با بیمار از نظر زنان در مقایسه با مردان از اهمیت ویژه ای برخوردار است (P.Value=0/001) بین میانگین عوامل مرتبط با نیروی انسانی مؤثر بر زمان انتظار ادراکی وگروه هایسنی تفاوت معنی داری مشاهده گردید (P.Value=0/002). است که میانگین عوامل مرتبط با نیروی انسانی به طو معنی داری از سایر عوامل ، از ارزش واهمیت بیشتری برخوردار است (میانگین رتبه ای = 2/71). بابه کارگیری پیشنهادات ارائه شده وانجام اصلاحات لازم در زمینه های مربوط به هرکدام از عوامل ذکر شده مانند صندلی های راحت تر ، تعیین مدت زمان انتظار و... می توان زمان انتظار لذت بخشتر وبا رضایتمندی بیشتر را برای بیماران فراهم نمود.

Authors

محمدامین بهرامی

استادیاروعضو هیئت علمی گروه مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

نجمه باقیان

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

عاطفه زارع

دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

غلامرضا احمدی طهرانی

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهیدصدوقی یزد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آیین پرست افسون برآورد زمان انتظاربیماران سرپایی وعوامل موثربرآن دردرمانگاه ...
 • مصدق راد، علی محمد، درسنامه سازمان ومدیریت تخصصی بیمارستان، جلداول، ...
 • صدقیانی، ابراهیم، سازمان ومدیریت بیمارستان، جلددوم، تهران، چاپ دوم، انتشارات ...
 • I.Management .pd [cited 14 April 2008] ...
 • Su SYI, Shih OL. Managing a mixed registration type appointment ...
 • Eldabi T;Irani Z:Paul RJ .A Proposed approach for modeling health ...
 • McDonnell, J _ _ _ _ _ _ Marketi ng ...
 • laura _ use of music _ _ _ _ ...
 • Dickson, D, Robert, C 2005, Ford and bruce laval, managing ...
 • Palmer, A 2005 Principals _ _ _ 3, Berkshire, UK, ...
 • نمایش کامل مراجع