ارزیابی اثرات محیط زیستی فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند با روش ماتریس

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 751

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SBSB-2-1_001

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1395

Abstract:

ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی از راه های قابل قبول برای دست یابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی، اثرات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه، پدیدار می شوند را شناسایی و گزینه های منطقی جهت حل آن ها را انتخاب کند. فاز 4 شهرک صنعتی بیرجند واقع در جاده بیرجند - خوسف به فاصله 11/5 کیلومتر از مرکز شهر بیرجند است. هدف این مطالعه پیش بینی اثرات توسعه فاز چهارم شهرک صنعتی بیرجند بر محیط زیست آن منطقه است. روش پیش بینی اثرات، روش ماتریس ایرانی می باشد. جمع بندی نهایی ماتریس نشان می دهد در ردیف های ماتریس، میانگین رده بندی کمتر از 3/1- وجود ندارد ولی در ستون های ماتریس تعدادی میانگین رده بندی کمتر از 3/1- وجود دارد که تعدادشان کمتر از 50% میانگین رده بندی ها است، لذا پروژه با ارائه گزینه های اصلاحی تایید می شود. از نکات قوی این مطالعه توجه ویژه به بخش مشارکت مردمی است.

Keywords:

روش ماتریس , ایرانی , شهرک صنعتی , ارزیابی اثرات محیط زیستی , بیرجند

Authors

صابر باغخانی پور

کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه تهران، کرج، ایران

خبات رحیمی

کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

شیرکو جعفری

دانشجوی دکترای محیط زیست، دانشگاه تهران، کرج، ایران