بررسی تغییرات سالانه T3 ، T4 ، TSH ، تستوسترون و خصوصیات منی و ارتباط آنها با تولید مثل فصلی در قوچهای نژاد قزل و مهربان

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,804

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SHEEP02_135

تاریخ نمایه سازی: 30 تیر 1387

Abstract:

آزمایش انجام شده جهت مطالعه تغییرات فصلی فعالیت تیروئید، غلظت تستوسترون و ویژگیهای سنی در دو نژاد دنبه دار ایرانی (قزل و مهربان ) طراحی شد . 8 قوچ نژاد قزل و مهربان ( 4 قوچ در هر نژاد) به طو ر تصادفی از گله قوچهای پارور انتخاب شد . منی بوسیله واژن مصنوعی و نمونه خون از طریق ورید جگولار جمع آوری شد. خصوصیات منی، طول، عرض و محیط اسکروتوم و فاکتورهای خونی هر 3 هفته یکبار سنجیده شد . زمان نمونه برداری به طور معنی داری بر حجم منی، غلظت اسپرم، درصد اس پرم زنده، درصد اسپرم نرمال، تعداد کل اسپرم pH منی، غلظت لاکتات دهیدروژناز (LDH) ، محیط بیضه و عرض آن، سطوح تستوسترون، کلسترول، تری آید و تایرونین ( T3) ، تترا -آیدوتایرونین ( T4) ، شاخص تیروکسین آزاد ( FT4I) و TSH اثر معنی دار داشت (P<0.05) طول بیضه از ز مان نمونه برداری اثر نپذیرفت (P<0.05) اثر نژاد بر غلظت سرمی هورمونهای اندازه گیری شده و کلسترول معنی دار نبود . حجم منی، درصد اسپرم نرمال تعداد کل اسپرم نرمال در نژاد مهربان بطور معنی داری بیشتر بود (P<0.05). در حالیکه محیط اسکروتوم، طول و عرض اسکروتوم در نژاد قزل بیشتر بود . اثر متقابل نژاد و زمان نمونه برداری برای تیروکسین، FT4I غلظت اسپرم، و کل اسپرم شمارش شده معنی دار بود . بالاترین مقدار ، FT4I ، T4 ، TSH تستوسترون تعداد کل اسپرم، درصد اسپرم نرمال، درصد اسپرم زنده، غلظت اسپرم، حجم منی و محیط بیضه در ابتد ای تابستان تا زمستان و کمترین میزان موارد نامبرده در پایان بهار و اوایل تابستان مشاهده شد . در هر دو نژاد همبستگی منفی و بالایی ( 0.8 - تا 0.7 - = r ) میان سطح LDH موجود در منی با درصد اسپرم زنده، درصد اسپرم نرمال و تعداد کل اسپرم مشاهده شد (0/01 >P) با استف اده از نتایج فوق بعید به نظر می رسد، تغییرات در کیفیت منی در شرایط جفت گیری طبیعی بر باروری تأثیر بگذارد.

Authors

حمیدرضا خدائی

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان( مرکز گلپایگان) و دانش

محمد جواد ضمیری

استاد بخش علوم دامی دانشکده کشاورزی ، دانشگاه شیراز

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Billings, H.J., Viguie, C., Karsch, F.J., Goodman, R.L., Connors, J.M., ...
 • Cooke, P.S., 1996. Thyroid hormone and the regulation of testicular ...
 • Evans, G., Maxwell, W. M. C., 1987. Salamon?s Artificial Insemination ...
 • Farid, A., Makarechian, M., 1987. Onset of estrus and length ...
 • Gambert, S.R., 1991. Env ironmental effects and physiologic variables. In: ...
 • Hafez, E.S.E., Hafez, B., 2000. Reproductive cycles. In: Hafez, E.S.E., ...
 • Martin, G.B., Tj ondronegoro, S., Boukhliq, R., Blackberry, M.A., Briegel, ...
 • Kafi, M., Safdarian, M., Hashemi, M., 2004. Seasonal variation in ...
 • Lincoln, G.A., Davidson, W., 1977. The relationship between sexual and ...
 • Little, R.C., Henry, P.R., Ammerman, C.B., 1998. Statistical analysis of ...
 • Moss, D.W., Henderson, A.R., 1994. Enzymes. In: Tietz, N.W. (Ed.), ...
 • NRC, 1985. Nutrient Requirements of Sheep. National Research Council, National ...
 • Parkinson, T.J., Follett, B.K., 1994. Effect of thyro idectomy upon ...
 • Rosa, H.J.D., Bryant, M.J., 2003. Seasonality of reproduction in sheep. ...
 • SAS, 1996. SAS/STAT Software: Changes and Enhancement through Release 6.12. ...
 • Sefidbakht, N., Mostafavi, M.S.. Farid, A., 1978. Annual reproductive rhythm ...
 • Stamatiadis, K., Karayanidis, A., Tsakalof, P., 1984. Relationship between LDH ...
 • Thrun, L.A., Dahl, G.E., Evans, N.P., Karsch, F.J., 1996. Time- ...
 • Webster, J.R., Moenter, S.M., Barrell, G.K., Lehman, M., Karsch, F.J., ...
 • Webster, J.R., Moenter, S .M., Woodtill, C.J.I., Karsch, F.J., 1991b. ...
 • Whitley, R.J., Meikle, A.W., Watts, N.B., 1994. Endo crinology. In: ...
 • Zamiri, M.J., Izadifard, J., 1997. Scrotal and testicular measurements in ...
 • نمایش کامل مراجع