بررسی عملکرد حلقه نشیمنگاهی چدن آلیاژی در بهبود کارآیی موتور گازسوز CNG

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,170

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICICE02_015

تاریخ نمایه سازی: 23 مرداد 1387

Abstract:

سیاستهای زیست محیطی و وضعیت اقتصادی دنیا سالهاست که کارشناسان فنی را جهت بهبود سازگاری موتورها با محیط زیست به چالش کشانده است. موتورهای گازسوز از جمله موتورهایی هستند که بدلیل ایجاد آلودگی کمتر و سوخت ارزانتر در کشورهای دارندۀ گاز مورد استفاده قرار میگیرند. حرارت بالای محفظۀ احتراق در موتورهای گازسوز مشکلاتی را برای این موتورها پدید می آورد. از جمله قطعاتی مانند سوپاپ و حلقه نشیمنگاهی در معرض شدیدترین تنشهای حرارتی قرار دارند و بایستی استحکام ، سختی و پایداری ابعادی مناسب در دماهای بالا و مقاومت به خوردگی مطلوبی داشته باشند {1،2} . بررسی های اولیه بروی موتور پیکان 1600 نشان داد که نشیمنگاه های سوپاپ معمولی برای سوخت گاز طبیعی فشرده مناسب نمی باشد بطوریکه گشتاور و فشار تراکم بعلت نشتی سوپاپها در چند ساعت اولیه آزمون موتور کاهش می یابد[3] . همچنین این مسئله باعث افزایش آلایندگی خصوصا هیدروکربنهای نسوخته در گازهای خروجی اگزوز می گرد د. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان سایش و خوردگی حلقه نشیمنگاهی تقویت شدۀ با سوخت گاز طبیعی فشرده یا CNG طی آزمون دوام موتور پیکان 1600 می باشد. عملکرد موتور مذکور ، با بررسی تغییرات گشتاور، فشار تراکم سطوح تماس حلقه نشیمنگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت . باتوجه به شرایط سخت محفظۀ احتراق در شرایط گازسوز CNG حتی نسبت به بنزین بدون سرب نتایج نشان میدهد که استفاده از حلقه نشیمنگاهی چدن آلیاژی، موجب ثبات گشتاور و عملکرد موتور شده و عملاً میزان خوردگی در حلقه نشیمنگاهی به کمترین مقدار رسیده است .

Keywords:

Authors

میرآرش بهشتی وزیری

شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

امید لشکری

شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو

سعید شبستری

شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو - دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده م

علیرضا فیروزگان

شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو