بررسی سینتیک واکنش فرآیند تبدیل متانول به اولفینهای سبک

Publish Year: 1387
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,239

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NICEC12_126

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1387

Abstract:

امروزه روند شکل گیری تبدیل متانول به اولفین گسترش زیادی پیدا کرده است. در این راستا ابداع فرآیند MTG و MTG بر پایه استفاده از زئولیت انجام شده است. اگر چه متانول به صورت تجاری از گاز طبیعی بدست می آید. با این وجود تولید اولفین های سبک تراز قبیل اتیلن و پروپیلن از گاز طبیعی ارزش و اهمیت بالاتری دارد. در این مقاله با توجه به اهمیت تولید پروپیلن، بررسی سینتیکی تبدیل متانول به پروپیلن (MTP) در حضور کاتالیست زئولیت در دماهای 480-360 درجه سانتیگراد و فشار 1/04 بار مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.

Authors

علیرضا محمد رضایی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران

آزاده السادات شکرآبی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی، تهران

رضا گل حسینی بیدگلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی شیمی.