مروری بر روش های تصمیم گیری چند معیاره

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 9,277

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMMS02_617

تاریخ نمایه سازی: 22 بهمن 1392

Abstract:

امروزه مسئله تصمیم گیری و بررسی و ارزیابی معیارها و گزینه های موجود یکی از چالش های اساسیی در حیطیه مدیریت و دانش نوین گردیده و توجه بسیاری از مدیران و محققان را به خود جلب نموده است . برای برخورد با چنین مسائلی، آنالیز و حل مسئله توسط روش های تصمیم گیری چند معیاره ( 3 MDCM ) بهترین راه برای رسیدن به یک اولویت دهی صحیح و منطقی به گزینه ها می باشد. در این مقاله ضمن بیان تاریخچه ظهور این روش ها تلاش گردیده که تمامی روش های موجود شناسایی و به طور جامع معرفی گردد. گردآوری و ذکر تعداد قابل توجهی از مراجع اصلی و معتبر مربوط به هریک از روش های موجود و نیز شناسایی و گردآوری نرم افزار های تهیه شده بر مبنای این روش ها از نکات برجسته و ارزشمند این مقاله می باشد.

Keywords:

رو ش های تصمیم گیری چند معیاره ( MCDM ) , تاریخچه , مفاهیم , مراجع

Authors

سینا فتح الله زاده

کارشناس ارشد عمران ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

رسول مهدی زاده

استاد دانشکده عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • اصغرپور، محمدجواد _ تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات دانشگاه ...
 • استان گلستان. گرگان- چهاردهم شهریور 1392 ...
 • Analytic network process: la valutazione di scenari di trasfo rmazione ...
 • استان گلستان. گرگان- چهاردهم شهریور 1392 ...
 • Multi-criteria Decision Analysis: Methods Philippe , shizakaا and Software By ...
 • استان گلستان. گرگان- چهاردهم شهریور 1392 ...
 • Detlof v. Winterfeidt and Gregory W. Fischer2, M U LTا-ATTRI ...
 • استان گلستان. گرگان- چهاردهم شهریور 1392 ...
 • Miller, D.W.; and M.K. Starr (1969). Executive Decisions and Operations ...
 • استان گلستان. گرگان- چهاردهم شهریور 1392 ...
 • Dyer, JS, Fishburn, PC, , Jل 113- Wallenius, Steuer, RE, ...
 • Weistroffer, H. R., Smith, C. H., and Narula, S. C., ...
 • McGinley, P. (2012), "Decision analysis software survey", OR/MS Today 39. ...
 • Koksalan, M., Wallenius, J., and Zionts, S. (2011). Multiple Criteria ...
 • Multi-Critera Decision Making: A Comparative Study. Dordrecht, The ...
 • Multi Criteria Decision Making (http://en.wiki pedia .org/wiki/M ulti- crite ria_decision_a ...
 • International Society on Multiple Criteria Decision Making, Facts About MCDM ...
 • Charnes, A. and Cooper, W.W. (1961). Management Models and Industrial ...
 • Zionts, _ Wallenius, J. (1976). "An ...
 • Keeney, R. and Raiffa, H. (1976). Decisions with Multiple Objectives: ...
 • Roy, B. (1968). "La methode ELECTRE". Revue d'I nformatique et ...
 • Evans, J.; Steuer, R. (1973). "A Revised Simplex Method for ...
 • Steuer, R.E. (1986). Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application. ...
 • Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, ...
 • International Institute for Applied System Analysis (htp ://www. iasa.ac.at/) ...
 • Wikipedia, ا nternational Institute for Applied System Analysis ...
 • Wikipedia, Aggregated indices random ization method ...
 • Hovanov N.V (1981). "Stochastic field of experts ordinal estimates aggregation". ...
 • Information. Moscow (Russia): Moscow State University. pp. 58-9. ...
 • Popovich V., Hovanov N., Schrenk M., Prokaev A., Smirnova A. ...
 • Society. Vienna: Real Corp 008. pp. 637-652. ...
 • Models, Methods, concepts and Applications of the Analytic Hierarchy Process ...
 • The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource ...
 • _ location, McGraw-H ill, 1980 ...
 • Strategic Decision Making: Applying the Analytic Hierarchy Process By Navneet ...
 • Evaluation of suggestions by the analytic hierarchy process, Su hana ...
 • Wiki pedia, Analytic hierarchy process (http://en.wiki pedia .org/wiki/Ana lytic_hierar chy_process) ...
 • Theory and Applications of the Analytic Network Process: Decision Making ...
 • Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Su rveys, ...
 • Wiki pedia, Analytic Network process ...
 • Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Applications edited by Abraham ...
 • Data Envelopment Analysis: A Com prehensive Text with Models, ...
 • Introduction to the Theory and ...
 • Wiki pedia, Data envelopment analysis (http:/en.wiki ped ia. O rg/wi ...
 • Greco, S., Matarazzo, B., Sowinski, R.: Rough sets theory for ...
 • Greco, S., Matarazzo, B., Sowinski, R.: Multicriteria classification by dominance- ...
 • Stowiski, R., Greco, S., Matarazzo, B.: Rough set based decision ...
 • Search M ethodologies: Introductory Tutorials in Optimization and Decision Support ...
 • Wiki ped ia, Dom inance-based rough set approach ...
 • Methodes m ulticriteres ELECTRE: description, conseils pratiques et cas ...
 • Pratiquer Electre et Promethee: un complement a "Decider sur plusieurs ...
 • L' Oedipe et Electre By Sophocles, Andre Dacier ...
 • Development of a Model Based on the Evidential Reasoning Approach ...
 • Wiki ped ia, Evidential reasoning approach (http://en.wiki pedia .O rg/wi ...
 • Multiple Objective and Goal ...
 • M ulti-Objective Programming and Goal Programming: Theory and Applications edited ...
 • Goal Programming: Methodology and Applications By Marc J. Schniederjans ...
 • Advances in Grey Systems Research edited by Sifeng Liu, Jeffrey ...
 • Chan WK and Tong TKL, (2007), Multi- criteria material selections ...
 • Free Multi-criteria Decision Aiding (MCDA) Tools for Research Students ...
 • Wiki pedia, Grey relational analysis ...
 • Axler, Sheldon (1997). Linear Algebra Done Right (2nd ed.). Berlin, ...
 • Emch, Gerard G. (1972). Algebraic methods in statistical mechanics and ...
 • Young, Nicholas (1988). An introduction to Hilbert space. Cambridge University ...
 • Wikipedia, ا _ product space ...
 • Multiple Criteria Decision Analysis: State of the Art Surveys edited ...
 • Edwards, W. and Barron, F.H. "SMARTS and SMARTER: Improved Simple ...
 • Organizationa _ Behavior and Human Decision Processes, 60, (1994), pp. ...
 • Jia, Jianmin, Fischer, Gregory W., and Dyer, James S. "Attribute ...
 • Application of _ Iti-attribute utility theory to rmeasure social preferences ...
 • Cross-d isciplinary Analyses Using Multi- attribute Utility Theory, Jay Simon ...
 • Decision-Ana lytic Intelligent Systems: Automated Explanation and Knowledge Acquisition By ...
 • "'A New Deal for Transport: better for everyone". DETR 1998. ...
 • "'A New Deal for Trunk Roads in England"". DETR 1998. ...
 • Price, A (1999). "The new approach to the appraisal of ...
 • Wiki pedia, New Approach to Appraisal (http://en.wiki pedia _ rg/wi ...
 • Decision Making and Operations Research Techniques for Construction Management By ...
 • Hansen, P and Ombler, F (2008) "A new method for ...
 • Wagstaff, A, "Asian Innovation Awards: Contenders stress different ways of ...
 • - entries vary from software for narrowing preferences to _ ...
 • Wiki pedia, Potential _ all pairwise rankings of all possible ...
 • Pratiquer Electre et Promethee: _ complement a "Decider sur plusieurs ...
 • Wiki pedia, PROM ETHEE ...
 • The SIR Method : a Superiority and Inferiority Ranking Method ...
 • Tam CM, Tong TKL, Wong YW, (2004), Selection of Concrete ...
 • Management, Volume 130, Issue 6, pp. 827- 834 (Novem ber/Decem ...
 • Free Multi-criteria Decision Aiding (MCDA) Tools for Research Students ...
 • Wiki pedia, Su periority and inferiority ranking method ...
 • Hwang, C.L.; Yoon, K. (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods ...
 • Yoon, K. (1987). "A reconciliation among discrete compromise situations". Journal ...
 • Operational Research Society 38. pp. 277- 286. ...
 • Hwang, C.L; Lai, Y.J.; Liu, T.Y. (1993). "A new approach ...
 • Value analysis, Wil liam Lionel Gage ...
 • Techniques of value analysis and engineering, Lawwrence D. Miles ...
 • Value Engineering: Analysis and Methodology By Del L. Younker ...
 • Value Engineering: Practical ...
 • "Value Engineering Mastermind - From Concept to Value Engineering Certification ...
 • Cooper, R. and Slagmulder, R. (1997): Target Costing and Value ...
 • Value Engineering _ Concepts, Techniques and Applications by Anil Kumar ...
 • Wikipedia, Va lue engineering ...
 • (http://en.wiki pedia .org/wiki/Va lue_analysis) ...
 • Opricovic Serafim, Tzeng Gwo-Hshiung (2007) "Extended VIKOR Method in ...
 • Comparison with Outranking Methods". European Journal of Operational Research, Vol. ...
 • Po Lung Yu (1973) "A Class of Solutions for Group ...
 • Milan ZeIrny (1973) "Compromise ...
 • (http:/en.wiki ped ia. O rg/wi ki/Fuzzy_sets) ...
 • Opricovic Serafim (2011) "Fuzzy VIKOR with _ application to Water ...
 • planning", Expert Systems with Applications 38, pp. 12983-12990 ...
 • Bridgman, P.W. (1922). Dimensional Analysis. New Haven, CT, U.S.A.: Yale ...
 • Wiki ped la, Weighted product model ...
 • Fishburn, P.C. (1967). "Additive Utilities with Incomplete Product Set: Applications ...
 • Multi-Critera Decision Making: A Comparative Study. Dordrecht, The ...
 • Evaluation and Decision Models: A Critical Perspective edited by Denis ...
 • Wi ki ped la, Weighted Surm model ...
 • Multiple Criteria Optimization: State of the Art Annotated Bibliographic Surveys ...
 • Nonlinear M ultiobjective Optimization By Kaisa Miettinen ...
 • M ultiobjective Optimization: Interactive and Evolutionary Approaches edited by Jirgen ...
 • Salo A., Punkka A.: Rank Inclusion in Criteria Hierarchies, European ...
 • Robust Portfolio Optimization and ...
 • Salo A., Hamalainen R.P.: Preference programming through approximate ratio comparisons, ...
 • Operational Research, Vol. 82, Issue 3, 1995, pp. 458-475. ...
 • Salo A., Hamalainen R.P.: Preference assessme1 by imprecise ratio statements, ...
 • Novem ber-Decem ber 1992, pp. 1053-1061. ...
 • Prime-prefe rence Ratios in ...
 • Interactive Decision Maps: ...
 • Mustajoki J., Hambalainen R.P., Salo A.: Decision Support by Interval ...
 • Decision Aids for Selection Problems By David L. Olson, Cha ...
 • نمایش کامل مراجع