بررسی تحلیلی ریز ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ های منیزیم و آلومینیوم طی فرآیند اکستروژن متوالی فشاری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 944

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NRIME03_062

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

روش های تغییر شکل پلاستیک شدید (sever plastic deformation(SPD جهت تولید مواد با ریز ساختار فوق ریز دانه به منظور بهبود خواص مکانیکی به کار گرفته میشوند. روش های اکستروژن تناوبی فشاری (cyclic extrusion compression(CEC و اکستروژن تناوبی انبساطی (cyclic extrusion expansion(CEE که از خانواده ی روش های SPD هستند با اعمال تنش های فشاری سه جهته به قطعه کار باعث به وجود آمدن کرنش های برشی و محوری بالادر قطعه کار میگردد. این کرنش های زیاد عامل اصلی ریز دانه شدن می باشند. همچنین این روش علاوه بر ایجاد ریزساختار فوق ریز دانه، توزیع کرنش بسیار خوب و همگن و به طبع آن ریز ساختار بسیار همگنی را در قطعه به وجود میآورد. در مقاله ی حاضر تحقیقی جامع زمینه ی فرآیند اکستروژن انبساطی فشاری انجام گرفته است و بهبود ریز ساختار،خواص مکانیکی، مقاومت به خوردگی و وضعیت ناهمسانگردی گزارش شده است. جهت پی بردن به عوامل تاثیر گذار برفرآیند و محصول آن، شبیه سازی المان محدود فرآیند CEC انجام شد و پارمتر های هندسه ی قالب و ضریب اصطکاک بین قالب و قطعه کارمورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ضریب اصطکاک بین قطعه و قالب و پارامتر های هندسی قالب تاثیر زیادی روی توزیع کرنش در قطعه و نیروی لازم جهت انجام فرآیند دارند.

Authors

مصطفی بهرامی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده ی مهندسی مکانیک

محمد مطلبی سوارآبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده ی مهندسی مکانیک

قادر فرجی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده ی مهندسی مکانیک

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Qudong Wanga, *, Yongjun Chena, b, Manping Liua, b, Jinbao ...
 • LIN Jin-bao1, 2, WANG Qu-dong 2, LIU Man-ping2, CHEN Yong-jun3, ...
 • Wei Guo a, b, Q udongWanga, b , n, BingYe ...
 • Y.Yua, X.N.Zhang b, W.Z.Chen a, E.D.Wang a: Materials , n, ...
 • Xiaobo Zhang a, b, 4, Guangyin Yuan a, Zhangzhong Wang ...
 • Qiong Wu, Shijije Zhu, Liguo Wang, Qian Liu, Gaochao Yue, ...
 • Jinbao Lina, b, Q udongWanga, *, Liming Penga, Hans J. ...
 • Li-ping WANG, Tian CHEN, Wen-yong JIANG, Yi-cheng FENG, Guo-jian CAO, ...
 • M. Richert a, H.P. Stucwe b, M.J. Zehetbauer c, *, ...
 • M.W. Richert *, J. Richert, B. Le SZ czyhska-Madej _ ...
 • 1] A _ B ab aein, M _ M _ ...
 • Yuan Tian, Hua Huang, Guangyin Yuan _ Wenjiang Ding: Journal ...
 • M. RICHERT_, H. PETRYK__, S. S TUP KIEWICZ_ : A ...
 • J. RICHERT_: A R C H I V E S ...
 • Jinbao Lin1;2, Qudong Wang1;*, Liming Peng1 and Tao Peng1: Materials ...
 • Transactions, Vol. 49, No. 5 (2008) pp. 1021 to 1024Special ...
 • Y.J. Chen, a Q.D. Wang, a, * H.J. Roven, b ...
 • T. Mukai, H. Watanabe, K. Ishikawa, K. Higashi, Mater.Sci. Forum ...
 • H.L. Ding, L.F. Liu, S. Kamado, W.J. Ding, Y. Kojima, ...
 • J.A. del Valle, M.T. Perez-Prado, O.A. Ruano, Mater.Sci. Eng. A ...
 • S.E. Ion, F.J. Humphreys, S.H. White, Acta Metall. 30(1982) 1909. ...
 • S.-B. Yi, C.H.J. Davies, H.-G. Brokmeier, R.E. Bolmaro, K.U. Kainer, ...
 • F.E. Hauser, P.R. Landon, J.E. Dorn, Trans. ASM 48(1956) 986. ...
 • L. Jin, Study on the microstructure and me ch ani ...
 • J. Koike, Mater. Sci. Forum 419422 (2003) 189. ...
 • C. Barret and T. B. Massalski: Structure of Metals, (Pergamon, ...
 • T. Mukai, M. Yamanoi, H. Watanabe and K. Higashi: Scripta ...
 • X. Huang, K. Suzuki, A. Watazu, I. Shigematsu, N. Saito, ...
 • Y. N. Wang and J. C. Huang: Acta Mater. 55 ...
 • Op'tHong C, Birbilis N, Estrin Y. Adv Eng Mater 2008; ...
 • Birbilis N, Ralston KD, Virtanen S, Fraser HL, Davies CHJ. ...
 • Ralston KD, Birbilis N, Davies CHJ. Scr Mater 2010;63: 1201-4. ...
 • ORUGANTI R K, S _ RAMANIAN P R, MARTE J ...
 • REN Guo-cheng, ZHAO Guo-qun, XU Shu-bo, WANG Gui-qing: [J] .Transactions ...
 • PETRESCU D, SAVAGE S C, HODGSON P D: [J]. J ...
 • GAVRUS A, MASSONI E, CHENOT J L, [J].J Mater Proces ...
 • DJAVANRO ODI F, SABEGHI M, ABRINIA KC [J]. Am JApplied ...
 • نمایش کامل مراجع