دستاوردهای علمی علقه یی بر کلام وحی ، قرآن مجید

Publish Year:

1395

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

Persian

View:

265

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAESREAI01_198

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

Abstract:

دانشمندان به تازگی به این نتایج رسیده اند که تمام عناصر سازنده بدن انسان در قلب ستارگان تشکیل شده و حیات در سیاراتبا ستارگان نسبت مستقیم دارد خداوند در قرآن کریم به مناسبت های مختلف به مراحل خلقت انسان اشاره کرده است. در یکایکالفاظ قرآن وترتیب قرار گرفتن آنها، مفاهیم گستره ای از حکمت الهی واسرار پیچیده نهفته ای است که نگرشی اندیشمندانه توامبا تحقیق وتفحص لازمه ی درک این مفاهیم واسرار می باشد اما در مورد شکل گیری ستارگان نیز هرکسی مطالعاتی در زمینهستاره شناسی دارد می داند که ستارگان در فضا به وسیله گازها و گرد و غبارشکل می گیرند یعنی ستارگان که دانشمندان معتقدهستند که عناصر سازنده اصلی بدن انسان در آنها شکل گرفته نیز از گرد و غبار ساخته شده است. و گرد و غباری که مسیولشکل دهی ستارگان هستند مسیول تولید تمام عناصر بدن ما و فلزات زمین و کره زمین که بنا به عقیده دانشمندان از خورشیدجدا شده است هستند.در این پژوهش کوتاه به این دوپدیده علمی با نگاهی گذرا از آیات قرآن توجه خواهیم کرداین پژوهش یکمطالعه کتابخانه یی کوتاه از اشارات نگار آفرین تکوینی طبیعت در اعماق کتاب وحی می باشد تا اعجاز کلمه اقرا برهمگان آشکارشود باشد تابیشتر بخوانیم وبا تحقیق وپژوهش به درک درستی از نظام هستی برسیم.

Keywords:

Authors

عیسی ملاشاهی زارع

دکترای علوم و معارف نهج البلاغه- دانشکده علوم قرآنی استان سیستان وبلوچستان شهرستان زابل

مرضیه صحرایی

دانشجوی کارشناسی ارشدعلوم قرآنی- دانشکده علوم قرآنی استان سیستان وبلوچستان شهرستان زابل