بررسی، تحلیل و مقایسه شاخص های جایگزین معرفی شده برای THD

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 455

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-3-2_005

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

یکی از پر کاربردترین شاخص های کیفیت توان، مجموع اعوجاج هارمونیکی (THD) است. علاوه بر ابهامات موجود در تعریف THD، در بکارگیری این شاخص در برخی از شرایط کار نیز مشکلاتی بوجود می آید. به منظور رفع این ابهامات و مشکلات، در تعریف THD اصلاحاتی صورت گرفته و شاخص های جایگزینی معرفی شده اند. در این مقاله پس از مرور مختصر شاخص های جایگزین، آن ها بطور مفصل و از دیدگاه های مختلف مورد بررسی، تحلیل و مقایسه قرار می گیرند بطوریکه مشخص می شود که هر شاخص کدامیک از مشکلات و ابهامات متناظر با THD مرسوم را حل می نماید و هر کدام چه مشکلات جدیدی بوجود می آورند. در انتها نیز به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری، ضمن مشخص کردن ویژگی های لازم شاخص جایگزین مناسب، یک شاخص برداری شامل کمیت های مختلف بصورت کلی پیشنهاد می شود که متناسب با شرایط سیگنال های جریان یا ولتاژ و کاربرد مورد نظر، با ترکیب مناسب این کمیت ها بر اساس معیار های معرفی شده در این مقاله، می توان به تحلیل وضعیت سیگنال پرداخت.

Authors

محمد اسماعیل همدانی گلشن

دانشگاه صنعتی اصفهان ، دانشکده برق و کامپیوتر، اصفهان، ایران