بررسی تاثیر بازاریابی در رسانه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده (مطالعه موردی: برندهای پوشاک ایرانی)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,343

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ACONF02_421

تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396

Abstract:

یکی از موضوعات مهمی که اخیرا پیرامون بازاریابی به آن توجه زیادی می شود، بازاریابی در رسانه های اجتماعی می باشدهدف این پژوهش بررسی بازاریابی برندهای پوشاک ایرانی در رسانه های اجتماعی و تحلیل روابط آن با رفتار مصرف کنندهمی باشد جامعه آماری این تحقیق 200 نفر از مشتریان برندهای پیشرو پوشاک زاگروتی، هاکوپیان، گراد و ایکات می باشند.ابزار پژوهش شامل پرسشنامه عمومی و تخصصی دارای دو بعد اصلی اقدامات بازاریابی در رسانه های اجتماعی و رفتارمصرف کننده می باشد برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار spss.22 و SmartPLS.2.0 استفاده شده است و به سنجش تاثیرات اقدامات بازاریابی رسانه اجتماعی برندها بعنوان مفهوم کلی و جامع (سرگرمی، تعامل، ظرافت، سفارشی سازی،بازاریابی دهان به دهان) بر رفتار مصرف کننده در ابعاد ترجیح برند، امتیاز هزینه، و وفاداری به برند پرداخته شده است ازمهمترین یافته های این پژوهش این است که اقدامات بازاریابی رسانه های اجتماعی تاثیر مثبت و معنی داری بر رفتارمصرف کننده از سه بعد مهم ترجیح برند، امتیاز هزینه، و وفاداری به برند دارند تبعات مدیریتی این مطالعه با توجه بهتلاش برندهای پوشاک غیر ایرانی برای در درست گیری این بازار، به برندهای پوشاک و دیگر لوازم مصرفی) ایرانی برایبررسی و تحلیل نقاط قوت و پتانسیل های اقدامات بازاریابی شان کمک شایانی می کند که خود باعث پیشرفت در بازاررقابتی این صنعت در ایران خواهد شد.

Authors

زهرا مرندی

دانشجوی کارشناسی ارشد MBA، گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شهرزاد چیت ساز

استادیار، گروه مدیریت، واحد یادگار امام خمینی)ره( شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
 • جعفری ممتاز، ن و آقایی، ع. (1391). نقش رهبران عقیده ...
 • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
 • media The new hybrid element of the Socialه 34- Mangod, ...
 • measuring influence i محح 38- Kiss, C. and Bichler, M. ...
 • دهدشتی، ش و نیاکان لاهیجی، ن. (1388). اثربخشی تبلیغات اینترنتی ...
 • سعیدنیا، ح و گودرزی، آ. (1392). بررسی تاثیر بازاریابی تجربی ...
 • موسوی، س و کناره فرد م. (1393). تاثیر رسانه‌های اجتماعی ...
 • شناسایی عوامل موثر بر وفاداری و تعهد به نام و نشان تجاری (برند) در رسانه های اجتماعی [مقاله ژورنالی]
 • مدیریت، حسابداری و اقتصاد دی ماه 1395 ...
 • Swamynathan, G., Wison, C., Boe, B., Almeroth, K., & Zhao, ...
 • Zaglia, M. E. (2013). "Brand communities embedded in social networks". ...
 • Zhou, L, Zhang, P., & Zimmermann, H. D. (2013). "Social ...
 • _ _ _ _ _ _ Association for Information Systems, ...
 • Ashley, C., & Tuten, T. (2015)." Creative strategies in social ...
 • Maver, J., & Popp., C. (2010). "Essential Facebook Development, Boston: ...
 • Gallaugher, J., & Ransbotham, S. (2010). "Social media and customer ...
 • Kozinets, R. V., de Vack, K., Wojnicki, A. C., & ...
 • Hofacker, C. F., & Belanche, D. (2016).: Eight social media ...
 • Correa, T., Hinsley, A. W., & De Zuiga, H. G. ...
 • Spillcke, D., & Perrey, J. (2012). "Retail Marketing and Brandng: ...
 • Schwedt, G., Chevalier, M., & Gutsatz, M. (2012). "Luxury retail ...
 • Kell, L, Kerr, G., & Drennan, J. (2010). "Avoidance of ...
 • Tsai, W. H. S., & Men, L. R. (2013). "Motivations ...
 • Kim, A. J., & Ko, E. (2012)." Do social media ...
 • Agichten, E., Castillo, C. Donato, & Gionis, D. (2008). "Finding ...
 • Kaye, B. K. (2007). "Web site story: An exploratory study ...
 • Muntinga, D. G., Moorman, M., & Smit, E. G. (2011). ...
 • Park, N., Kee, K. F., & Valenzuela, S. (2009). Being ...
 • Shao, G. (2009). "Understanding the appeal of user-generate dmedia : ...
 • Chapman, T. (209). "Social Network Marketing, Engagement Marketing and Brands", ...
 • Kaplan, A.M., & Haenlein, M. (2010). "Users of the world, ...
 • Kim, A. J., & Ko, E. (2010). "Impacts of luxury ...
 • Godey, B., Manthiou, A., Pederzoi, D., Rokka, J., Aiello, G., ...
 • Netemeyer, R. G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, ...
 • Schmenner, R. W. (1986). "How can service businesses survive and ...
 • _ _ Social media _ Implications for social media marketing". ...
 • Duan, W., Gu, B., & Whinston, A. B. (2008). "Do ...
 • _ _ _ _ Building, measuri, and managing ...
 • Niesen, (2007). Word-of-mout the most powerful selling tool: Niesen global ...
 • Nam, J., Ekici, Y., & Whyat, G. (2011). "Brand equity, ...
 • Erdogmus, i. E., & Gisek, M (2012). The Impact of ...
 • Sangar, K. (2012). Gucci - Social media marketing strategies using ...
 • Jansen, B. J., Zhang, M., Sobel, K., & Chowdury, A. ...
 • Brun, M., Schoenmueller, V., & Schafer, D. B. (2012). "Are ...
 • Heinonen, K. (2011). "Consumer activity i social media: Managerial approaches ...
 • Hutter, K., Hautz, J., Dennhardt, S., & Filler, J. (2013). ...
 • Ananda, A. S., Hernandez-Ga. _ A., & Lamberti L. (2016). ...
 • Kent, P. (2008). Pay Per Click Search Engine Marketing For ...
 • Dahnil, M. I., Marzuki, K. M., Langgat, J., & Fabeil, ...
 • Ahmad, N. S. Musa, R., & Harun, M. H. M. ...
 • Daugherty, T. Eastn, M. S., & Bright, L. (2008). "Exploring ...
 • Gruen, T. W., Osmonbekov, T., & Czaplewski, A. J. (2006)." ...
 • Phan, M., Thomas, R., & Heine, K. (2011). Social media ...
 • نمایش کامل مراجع