بررسی اثر بخشی امید درمانی گروهی برکاهش درد زایمان زنان شهرستان بستک

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 583

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPP03_022

تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396

Abstract:

زایمان یکی از دردناک ترین تجارب زنان و کاهش درد آن از اهداف مهم مراقبت های مامایی است وچنانکه این درد تسکین نیابد ممکن است که بر مادر و نوزاد اثرات سوء فراوانی بر جای بگذارد. امیدواری یکی از خصوصیات انسان است که به وی کمک می کند تا بر نا امیدی غلبه کرده، هدف های خود راتعقیب کند و احساس غیر قابل تحمل بودن آینده را کاهش دهد .هدف از انجام این مطالعه بررسی اثربخشی امیددرمانی گروهی بر کاهش درد زایمان بوده است که به این منظور جامعهی آماری پژوهش، زنان باردار مراجعه کننده به کلینیک زنان بیمارستان فارابی بستک انتخاب شد. از آنجا که روش مطالعه آزمایشی بودتعداد چهل نفر از زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان به روش تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش گماشته شدند. جهت گروه آزمایش هشت جلسه امیددرمانی گروهی برگزار شدو گروه کنترل آموزشی دریافت نکردند، سپس هنگام فاز فعال زایمان با استفاده ار پرسشنامه بصری درد، در چهارمرحله درد زایمان سنجش شد. نتایج نشان داد درد زایمان در گروه آزمایش به طور معناداری کمتر گزارش شده است. نتیجه پژوهش نشان میدهد امید درمانی گروهی به طورمعناداری درد زایمان را کاهش میدهد.

Keywords:

واقعیت درمانی گلاسر-نگرشهای ناکارآمد-نشخوار فکری-مولتیپل اسکلروزیس

Authors

سیدعبدالوهاب سماوی

استادیار دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.

انوشه ملا

گروه روانشناسی بالینی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.