مدلسازی رفتار نامتقارن پیچشی آلیاژ های حافظه دار با استفاده از مدل بهبود یافته برینسون

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 433

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME25_255

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

در این کار مدلسازی رفتار نامتقارن میله ای از جنس آلیاژ های حافظه دارتحت بارگذاری پیچشی با استفاده از مدل یک بعدی بهبود یافته برینسونانجام گرفته است. تست های تجربی نشان داده اند که جهت های مختلفبارگذاری در پیچش برای آلیاژهای حافظه دار پاسخ هایی متفاوت به همراهدارد به همین منظور با در نظر گرفتن پیچش در جهت عقربه ی ساعت بهعنوان پیچش مثبت و همچنین در نظر گرفتن پیچش در خلاف جهتعقربه های ساعت به عنوان پیچش منفی مدل سازی آلیاژ حافظه دار انجامشده و با تست های تجربی مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده ی تطابققابل قبول با تست تجربی و همچنین بهبود قابل توجه نتایج نسبت بهمدل متقارن می باشد.

Authors

پویا فهیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

محمدرضا ذاکرزاده

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

علی نصیری منفرد

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران