شناسایی و اولویت بندی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از رویکردتصمیم گیری چند معیاره(مطالعه موردی بانک های نیمه دولتی)

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 560

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOCONF07_138

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

ما در این تحقیق به بررسی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی شعب بانک های نیمه دولتی می پردازیم.هدف همه موسسات خدماتی از جمله بانک ها ارایه خدمات مناسب و مورد رضایت مشتریان است. ازآنجاکه سازمان های ارایه دهند خدمات مناسبی به ویژه بانک ها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، کیفیت خدمات در آنها به عنوان اولین سلاح رقابت شناخته می شود؛ بنابراین با توسعه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات بانک ها، ازجمله خدمات بانکداری الکترونیکی، نیاز به روش ها یی برای ارزیابی کیفیت این گونه خدمات در سازمان ها افزایش می یابد. بنابراین، به این منظور به مطالعه ای در بانک های نیمه دولتی جهت تعیین مولفه های موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی پرداختیم که براساس یکسری شاخص ها که توسط خبرگان بررسی و استخراج شد ،کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی را بررسی و رتبه بندی کردیم. ازآنجا یی که هدف نهایی ارزیابی کیفیت خدمات بانکی، ارتقای سطح کیفی آن است، ضروری است تا تبینی جامع از نقاط قوت و ضعف به عمل آمد تا بتوان برآن اساس برنامه های اصلاح و بهبود کیفیت خدمات را طرح ریزی کرد و با موفقیت، اثربخشی و کارایی بهینه به اجرا درآورد

Keywords:

کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی , بانک های نیمه دولتی , تصمیم گیری چندمعیار

Authors

سید محمود خراسانی کیاسری

استادیار گروه ریاضی مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهر ری ، شهر ری،ایران

لیلا عبداله زاده رامهرمزی

دکتری اقتصاد و عضو باشگاه پژوهشگران ونخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

سعیده محمودی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری

نیلوفر حاجی رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تجارت الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)شهرری