تحلیل ساختار شبکه همکاری های علمی پژوهشگران حوزهعلوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم در بازه زمانی 1996 تا 2013

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 352

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JKS-2-6_001

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر سطح همکاری و تحلیل ساختار شبکه همکاری های علمی پژوهشگران ایرانی حوزه علوم پایه پزشکی، در پایگاه استنادی علوم سال 1996 تا سال 2013 انجام شده است. پژوهش با روش علم سنجی و با کمک شاخصهای تحلیل شبکه انجام شد و جامعه آماری پژوهش شامل 1040 مقاله منتشر شده در سه حوزه سلولهای بنیادی پزشکی مولکولی و بیوانفورماتیک از زیر شاخه های علوم پایه پزشکی و از اولویت علوم پایه در سند نقشه جامعه علمی کشور بود. یافته ها نشان داد همکاری درون سازمانی در این حوزه 23/94 درصد، همکاری برون سازمانی 52/02 درصد و همکاری بین المللی 23/08 درصد است. یافته ها پژوهش در تحلیل شبکه همکاری های علمی برای چگالی شبکه عدد 0/018 ضریب خوشه بندی شبکه معادل 0/831 میانگین فاصله در شبکه همکاری برابر با 3/334 و قطر شبکه 9 است و از موله های شبکه همکاری حوزه علوم پایه پزشکی 24 مولفه محاسبه شده بود. یافته های شاخصهای مرکزیت خرد، در مرکزیت درجه شبکه معادل 2/346 درصد، مرکزیت بینیت شبکه معادل 31/69 درصد و شاخص مرکزیت نزدیکی معادل 3/522 و شاخص بردار ویژه شبکه معادل 85/18 درصد بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد شبکه همکاری در حوزه علوم پایه پزشکی ا زانسجام کافی برخوردار نبوده و ارتباط و همکاری علمی لازم بین پژوهشگران صورت گرفته است.

Authors

اصغر ستارزاده

کارشناسی ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی کتابدار کتابخانه عمومی امیرالمومنین (ع) ورزقان، اداره کل کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

گلنسا گلینی مقدم

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

عصمت مومنی

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران