بررسی تاثیر فلز روی و عملیات حرارتی پیرسازی بر مقاومت به خزش فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 363

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-25-1_002

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

در این تحقیق، تاثیر فلز روی و عملیات حرارتی پیرسازی بر خواص خزشی فروروندگی در آلیاژ Mg-5%Sn بررسی شده است. خواص خزشی با استفاده از روش خزش فروروندگی با فرورونده ی استوانه ای شکل در محدوده تنش 270MPa< σimp< 450MPa و در دماهای 175C°، C° 150 و 200 C° انجام شد. نتایج نشان دادند که فرایند پیرسازی منجر به ایجاد رسوب های Mg₂Sn درون دانه ها می شود و با افزودن فلز روی به آلیاژ پایه ی Mg-5%Sn، مقاومت به خزش بهبود می یابد. این بهبود مقاومت به خزش به افزایش میزان رسوب های Mg₂Sn و تغییر جهت گیری آن ها نسبت داده شد. با محاسبه ی انرژی فعال سازی خزش و توان تنش، مشخص شد که در شرایط این تحقیق، خزش نابجایی کنترل شونده توسط صعود سازوکار غالب در تغییر شکل خزشی هر دو آلیاژ در حالت های ریختگی و پیر شده بوده است.

Keywords:

آلیاژ منیزیم- قلع , خزش فروروندگی , پیرسازی , خزش نابجایی کنترل شونده توسط صعود

Authors

مهدی یدالهی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بهرام نامی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

امیر عابدی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی