بررسی تشکیل فازهای مختلف در فرایند کلسینه شدن مخلوط کایولن و کلسیت

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 410

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMME-25-1_003

تاریخ نمایه سازی: 19 شهریور 1396

Abstract:

در این تحقیق، تاثیر عوامل دما و زمان کلسینه شدن و فرایند آسیاکاری بر ترکیبات حاصل از واکنش حالت جامد مخلوط کایولن و کلسیت بررسی شده است. بررسی پیک های حاصل از آنالیز حرارتی افتراقی (DTA) و الگوی پراش اشعه ی X نشان داد که در حدود دمای 990 C°، ژلنیت به عنوان فاز اصلی تشکیل می شود و در دمای 1200 C°، به فاز آنورتیت تبدیل می شود. تاثیر آسیاکاری بر تشکیل فازها بررسی شد و نتایج نشان دادند که با افزایش زمان آسیاکاری در دمای کلسینه شدن 900 C°، فاز آنورتیت که مطلوب است، به جای ژلنیت تشکیل می شود.

Authors

محمد صادق ساقیان

کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران

رحیم نقی زاده

استادیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران

حسین سرپولکی

دانشیار، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، دانشگاه علم وصنعت ایران